Foto van de Jadestraat in Groningen waar een jongedame in een jurk gehinderd door een opgebroken stoep met oranje hekken ervoor, van de stoep naar het fietspad loopt. In de verte zie je drie fietsers op het fietspad met een de linkerzijde een rij bomen en aan de rechterzijde een lage flat met een lichtblauwe zijgevel.
Werkplaats

Wat is de Wijkmakers Werkplaats?

Samen werken we in de Werkplaats aan oplossingen voor ingewikkelde problemen

Opgaven die we niet opgelost krijgen via de normale overlegstructuren en binnen de wijkvernieuwingsprojecten die er nu zijn. Of dat nu komt door tijdgebrek, of het ontbreken van capaciteit, kennis of de juiste samenwerkingspartners. Het wordt tijd om buiten de gebaande paden te gaan. Wijkmakers lost het op en gaan aan de slag met zo'n "onoplosbaar" probleem in de Wijkmakers Werkplaats.

Wat voor problemen?

De problemen waar in de Wijkmakers Werkplaats aan gewerkt wordt, gaan over allerlei onderwerpen die spelen in de wijken en dorpen. Klimaatverandering, betaalbaarheid van wonen, een ongedeelde stad: het zijn ingewikkelde vragen die op stedelijke of landelijke schaal zelfs onoplosbaar lijken. Daarom kiezen wij voor de schaal van de wijk.

In de wijken kennen we de mensen en het netwerk. We voelen er de urgentie, waardoor de bevlogenheid om tot oplossingen te komen groot is en de samenwerking makkelijker lukt. Hierdoor ontwikkelen we nieuwe ideeën die ons een stapje dichterbij een oplossing brengen.

De vraagstukken waar we aan werken, komen uit de praktijk. Iedereen kan zo'n vraagstuk indienen. Daarvoor hanteren we wel een aantal spelregels:

  • het moet een probleem zijn binnen het domein van de wijkontwikkeling;
  • het speelt in meerdere wijken;
  • het is hardnekkig of complex van aard;
  • en je hebt er meerdere spelers of partijen voor nodig om tot een oplossing te komen.

Voldoet het vraagstuk daaraan? Dan neemt Wijkmakers contact op met de indiener van het vraagstuk voor een intake en zoeken wij een passend team om te werken aan een oplossing.

Heb jij zelf of de organisatie waar je voor werkt te maken met zo'n ingewikkeld probleem? Mail dan nu naar werkplaats@wijkmakers.nl.

Wie bedenken de oplossingen?

Jij! Samen in een team met andere Wijkmakers kan je in de Werkplaats aan de slag met "onoplosbare" problemen door gebruik te maken van prototyping. Met andere woorden: uitproberen, leren, veranderen en toepassen. De organisatie van Wijkmakers stelt teams samen met mensen uit verschillende disciplines en ervaringen, én vanuit de wijken zelf.

Wil je meer weten over het meedoen aan de Wijkmakers Werkplaats, wat de kosten zijn en hoe je je kunt aanmelden?

Ja, ik wil meer weten