Foto van een groep jonge mensen aan een lange tafel
Academie
traineeshipgroningen

Traineeship Wijkmakers

Voor de wijkvernieuwers van morgen

Opleiden van wijkvernieuwers

In 2021 startte Wijkmakers met haar missie; het opleiden en ontwikkelen van wijkvernieuwers in Groningen en het versterken van hun samenwerking. We organiseerden leergangen en workshops voor starters en medioren, voor bewoners en bestuurders, van wijkagent tot projectontwikkelaar. Vanuit onze partners kwam steeds meer de vraag naar voren om een nieuwe generatie wijkvernieuwers te vinden en op te leiden.

Samen met Vonk hebben we daarom een traineeship voor wijkvernieuwers opgezet.  Het Wijkmakers Traineeship is voor de wijkmaker van morgen. Voor starters die aan de slag willen in de wijkaanpak en willen groeien als persoon en professional. Het programma is in september gestart met een groep van elf enthousiaste trainees.

Opzet van het traineeship

Tijdens het Wijkmakers Traineeship werken de trainees vier dagen in de week bij één van de deelnemende organisaties (gemeente Groningen, Lefier, Nijestee, Patrimonium, Grunneger Power,  Rizoem en Stichting Roemte). Ze wisselen gedurende het tweejarige traineeship tweemaal van organisatie zodat ze vanuit verschillende perspectieven leren kijken naar de wijkopgaven in Groningen. Daarnaast bieden Vonk en Wijkmakers een wekelijks leerprogramma aan voor persoonlijke ontwikkeling en het verrijken van de inhoudelijke kennis van wijkvernieuwing.

Zo leren de trainees in twee jaar tijd allerlei aspecten van de wijkvernieuwing en wijkontwikkeling, werken ze aan persoonlijke en professionele groei en geven ze samen vorm aan de wijk- en dorpsontwikkeling in Groningen.

In het inhoudelijke programma van het Wijkmakers traineeship leren de trainees in twintig modules nieuwe inhoudelijke kennis over wijkvernieuwing, contact met bewoners, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven in Groningen. Samen leren is een belangrijke doelstelling in al onze leeractiviteiten, daar zetten we bij het traineeship extra op in gezamenlijke opdrachten en praktijkcasussen.

Wat levert het op?

Aan het eind van het traineeship hebben de deelnemers een goed idee van hun rol in wijkontwikkelingstrajecten. Naast kennis over het eigen vakgebied, hebben de deelnemers voldoende basiskennis van en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die bij wijkontwikkeling komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, energietransitie, rollen en verantwoordelijkheden, onderzoek, stedenbouwkundige uitgangspunten, vraagstukken in de wijk. Hierdoor zijn ze breed inzetbaar als wijkmaker en vervullen ze een dragende en verbindende rol bij wijkontwikkeling in en buiten de stad.