Foto van een workshop met allemaal briefjes op tafel
Academie
leerganggroningen

Leergang participatie en vertrouwen

Speciale leergang voor de Gemeente Groningen

Geen nieuw thema, wel steeds belangrijker

Participatie is niet nieuw, maar wel steeds belangrijker. Het college van de gemeente Groningen wil daarom graag het vertrouwen tussen inwoners en gemeente versterken. Een manier om daar aan bij te dragen is om in de projecten die we doen, het beleid dat we maken en de activiteiten die we uitvoeren, inwoners goed te betrekken. Maar wat is goed? En hoe leren we van geslaagde en minder geslaagde projecten uit de stad.

Met deze opgave is Wijkmakers begin vorig jaar benaderd door de gemeente Groningen. We ontwierpen een leeraanbod specifiek voor deze doelstelling voor werknemers van de gemeente Groningen. De leergang Participatie en Vertrouwen gaat dieper in op verschillende aspecten van participatie, de vertrouwensrelatie tussen inwoners en gemeente en de vele vormen van interactie die er mogelijk zijn binnen samenwerkingsvormen.

Samen aan de slag

In deze leergang van Wijkmakers over participatie en vertrouwen staat samen leren centraal: we leren van elkaar en met elkaar. Maar er is meer nodig dan kennis alleen. De deelnemers ontwikkelen vaardigheden om een visie te ontwikkelen, vertrouwen te winnen, te overtuigen en samen te werken. In verschillende modules gaan de deelnemers zelf aan de slag met de thematiek om niet alleen te leren via kennis en denken maar ook door te doen, ervaren en beleven.

Excursie door Paddepoel en Selwerd

Wat levert het op?

De leergang is onderdeel van het programma ‘Democratische vernieuwing’ binnen de gemeente Groningen. Deelnemers maken deel uit van een lerende gemeenschap binnen de organisatie die zich blijven ontwikkelen op het vlak van bewonerscontact en democratische waarden.

Aan het eind van de leergang zijn de deelnemers in staat om vanuit de eigen achtergrond een volwaardige rol in participatietrajecten te vervullen. Daarnaast hebben ze een verrijkt inzicht in de achtergronden van collega’s en andere professionals die zich met participatie bezighouden.