Foto van een jongedame fietsend door een smal straatje in de wijk Oosterpoort in Groningen

Wij zijn Wijkmakers

Ontmoeten, leren en doen

Wijkmakers dragen dorpen en wijken in de gemeente Groningen een warm hart toe. We ontmoeten elkaar, leren van elkaar en werken aan oplossingen voor ingewikkelde problemen. Wijkmakers is een onafhankelijke stichting en opgericht in 2021. We zijn vaak te vinden in de wijken, soms midden op de Grote Markt. Een publieke plek voor wijkontwikkeling, waar kennismaken hand in hand gaat met leren en doen.

We leren van elkaar

Wijkmakers is de academie voor dorps- en wijkontwikkeling in de gemeente Groningen. Je kan er leren over wijkontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken. Deze Wijkmakers Academie is speciaal voor de wijkontwikkelaars van nu en morgen.

Samen werken in en aan de wijken vraagt om meer inhoudelijke kennis. Over nieuwe thema’s als ondermijning, energietransitie en democratisering in de wijken, maar ook om het opfrissen van het thema wijkvernieuwing. En het vraagt om investeren in vaardigheden, variërend van persoonlijk leiderschap tot het leren spreken en begrijpen van elkaars taal en leefwereld.

We ontmoeten elkaar

Wijkmakers komen samen en ontmoeten elkaar. Uit welke wijk of uit welk dorp je ook komt. Waar je ook werkt, studeert of vrijwilligerswerk doet. Door elkaar te ontmoeten, inspireren we elkaar en leren we van elkaar.

We werken samen aan oplossingen

Wijkmakers houden van uitproberen en doen. We gaan in de Wijkmakers Werkplaats aan de slag met maatschappelijke, op het oog onoplosbare problemen. Dat doen we samen vanuit verschillende blikvelden en in de wijken. Wijkmakers lossen het op.

Lees onder de afbeelding meer over onze kernwaarden.

Een foto van een wijk in Groningen met op de voorgrond een woonboot de kade waar kinderen op spelen met op de achtergrond een rij woningen

Waar wij voor staan

Trots en nuchter

Wijkmakers zijn verbonden aan Groningen en trots op Stad en Ommeland. We zien de kracht van onze inwoners, de energie van onze partners, de kansen van onze wijken. En we zijn bevlogen om bij te dragen aan die mooiere stad van morgen. Als noorderlingen weten we dat trots alleen niet zorgt voor vooruitgang. Daarvoor zijn we nuchter genoeg. We werken daarom met een open vizier. Ook al zijn we trots, we durven kritisch naar onszelf en onze omgeving te kijken.

Here to stay

Dat is goed Nederlands voor: Wijkmakers is hier om te blijven. We zijn geen eenmalig project, maar kijken vooruit. Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing kosten tijd en vooral blijvende inspanning. Door ons stap voor stap te ontwikkelen, leggen we een stevig fundament voor later.

Gelijkwaardig

Alle deelnemers van Wijkmakers zijn gelijkwaardig. Of ze nu betaald deelnemen, vrijwillig meedoen, het eens zijn of radicaal andere opvattingen hebben. Want Wijkmakers is er voor iedereen. Waar je ook woont, waar je ook vandaan komt, wie je ook bent. Samen vormen we Wijkmakers, waarin we nadenken over en werken aan de wijken en dorpen.

Onafhankelijk

Gemeentes, kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties kunnen zich verbinden aan Wijkmakers. We zijn wel onafhankelijk van hen. Alleen zo kunnen wij vrijuit denken, doen, verbinden, ontmoeten, doceren en prikkelen.

Stad, dorpen en Ommeland

Wijkmakers is er voor alle wijken en dorpen van de gemeente Groningen. De nadruk ligt op de wijk, en waar vraagstukken overlappen kijken we ook naar de dorpen. Ambitieus als we zijn, kijken we nog wel verder dan dat. Want problemen die in Groningen spelen, zijn er (vaak) ook daarbuiten.

Met elkaar

Ingewikkelde problemen zijn vaak niet makkelijk door één partij op te lossen. Dat maakt ze ook ingewikkeld. Wijkmakers is meer dan een partij en brengt mensen uit verschillende disciplines en uit verschillende werelden samen. Samen komen we tot oplossingen die niet zo voor de hand liggen, maar wel werken.

Doen, leren en ontmoeten

Wijkmakers wil samen werken aan wijken en dorpen. En dat betekent dat we in meer dan alleen dialoog geloven. We willen echt wat doen! Daarom gaan we aan de slag met het oplossen van moeilijke vraagstukken, leiden we een nieuwe generatie Wijkmakers op en gaan we samen de wijken in. Uitproberen, leren, aanpassen en opnieuw doen: hiermee maakt Wijkmakers het verschil.