Privacyverklaring

Wijkmakers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tijdelijk adres
Kattenhage 1
Postbus 1527
9701 BM Groningen

hallo@wijkmakers.nl
wijkmakers.nl

We hebben ook nog wat kleine lettertjes. Die zijn niet heel klein, maar wel handig om ook te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijkmakers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Leeftijd
 • Beschikbaarheid
 • Werk en werkervaring
 • Motivatie

Deze gegevens kunnen wij vragen en verwerken bij de aanmelding voor het aanbod van Wijkmakers, of bij het opvragen van informatie hierover.

Wijkmakers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@wijkmakers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wijkmakers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden (via het programma Mailchimp) van onze nieuwsbrief en/of een whitepaper, en uitnodigen/organiseren van bijeenkomsten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het uitvoeren van opdrachten op basis van contracten.
 • Je te kunnen selecteren en uitnodigen voor deelname aan Wijkmakers.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of het belang van selectie van nieuwe collega’s. Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor de levering, uitvoering en de (financiële) transacties.

Wijkmakers maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijkmakers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken. Onderzoeksdata is of wordt geanonimiseerd opgeslagen als statische informatie zonder dat hierin nog personen uit te identificeren zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijkmakers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo moeten we bijvoorbeeld jouw gegevens verwerken zodat we contact met je op kunnen nemen, omdat je graag mee wilt doen aan een leergang of de Werkplaats. Je hebt dan zelf je gegevens daarvoor ingevuld.

Vanwege opleidingsdoeleinden delen we dan bijvoorbeeld je ingevulde motivatie met coaches en docenten. Als je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, dan zorgen we dat je gegevens in Mailchimp terecht komen, zodat je ook echt die nieuwsbrief kunt ontvangen.

Met iedereen die jouw gegevens kunnen bekijken, hebben we een verwerkersovereenkomst gemaakt. Dat zijn afspraken over jouw privacy. Daarin hebben we vastgelegd waarom zo'n verwerker bij jouw gegevens kan en hoe ze jou gegevens zullen beschermen en beveiligen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net als bijna iedere website maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies waarmee die ons inzicht bieden in hoe wij onze dienstverlening voor jou kunnen verbeteren. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy. We maken geen gebruik van marketing- of trackingscookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijkmakers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@wijkmakers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijkmakers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de mail.

Mail Wijkmakers