Oosterpoortbuurt
Academie
t/m
Wijkmakers AcademieGroningen

Leergang Wijkontwikkeling 2024-2025

Voor de wijkontwikkelaars van morgen

Wijkmakers Academie

Groningen heeft sterke wijkontwikkelaars nodig. Wijkontwikkelaars die:

 1. zelfstandig en mét anderen in staat zijn om een inhoudelijk sterke visie op een wijk te ontwikkelen;
 2. mensen in beweging krijgen en de ontwikkeling van de wijk verder kunnen brengen;
 3. de problemen en sterke kanten van bewoners kennen en begrijpen;
 4. kansen zien om deze problemen op te lossen en kwaliteiten te versterken;
 5. dienstbaar zijn aan de samenleving, wantrouwen weten te voorkomen en zorgen voor vertrouwen;
 6. besluitvorming en politieke processen beheersen;
 7. visie weten door te ontwikkelen tot een uitvoerbaar verbeterplan.

Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende goede wijkontwikkelaars zijn, heeft de Wijkmakers Academie de Leergang Wijkontwikkeling opgezet.

Leergang Wijkontwikkeling 2024-2025

In de Leergang Wijkontwikkeling krijg je in tien modules nieuwe inhoudelijke kennis over wijkvernieuwing, contact met bewoners, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven in Groningen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap en praktische vaardigheden zoals gespreksvaardigheden, verhalen vertellen en observeren met aandacht. 

Wij leiden jou op tot ‘wijkontwikkelaar nieuwe stijl’. Deze editie van de leergang focust zich op starters en nieuw talent in de wijkvernieuwing, maar er is zeker ook ruimte voor deelnemers met enige ervaring in het werkveld. Ook kun je aansluiten als je de wens hebt om van expertise te veranderen en vanaf nu een wijkmaker te worden of als wijkmaker een nieuw netwerk op te doen.

Raak geïnspireerd door ervaren sprekers uit het werkveld en word geprikkeld door je kritische mede-collega wijkmakers. We nemen je mee via het ontstaan van wijkontwikkeling, via succesvolle en minder succesvolle projecten in Groningen, naar het nu. Naar huidige uitdagingen van de dorpen en wijken, de visie waar Groningen aan werkt en de partners met wie je dat kan doen. Niet alleen in het klaslokaal en aan de hand van literatuur, maar vooral ook door te ervaren en te kijken op concrete plekken, daar waar het echt gebeurt in onder meer Selwerd, de Korrewegwijk en Paddepoel. Aan de hand van een casus en de eindopdracht breng jij jouw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. In de laatste module presenteer je de uitgewerkte opdracht aan de groep.

Naast de inhoudelijke input en opdrachten is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt jouw eigen doelen en gaat daar gericht mee aan de slag. Samen met de coach kom je vier maal samen in een intervisiegroep waar je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkelingen en opgedane kennis tijdens de leergang. In deze groep bespreek je o.a. jouw ontwikkeldoelen en komen vraagstukken uit jouw dagelijkse werk en jouw rol hierbij aan bod. De deelnemers van de intervisiegroep zijn ook elkaars buddy’s. Jullie zijn een klankbord voor elkaar, delen uitdagingen, successen en tips en bespreken elkaars leerdoelen.

Belangrijke thema’s zijn: conflicthantering, ambities, maatschappelijke waarden,  je eigen impact vergroten en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je met jouw rol mensen vertrouwen geeft en in beweging krijgt. Je wordt op scherp gezet in een veilige en positieve leeromgeving. Zodat de leergang jou opleidt tot een echte professional op het gebied van wijkontwikkeling.

Voor wie?

 • Ben je actief in de gemeente Groningen?
 • Heb je tussen de 1 en 5 jaar relevante (werk)ervaring?
 • Werk je bij een organisatie of instelling zoals een woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisatie, WIJ-team, gezondheidscentrum, cultuurcoach, politie, etc.? Of ben jij als bewoner onderdeel van of heb je te maken met wijkinitiatieven of wijkontwikkeling (zowel ruimtelijk als sociaal)?
 • Ben jij actief als wijkmaker? Iemand met een open vizier, actieve houding en wens om bij te dragen aan mooie en leefbare wijken en buurten?

Zeg jij 'ja' op bovenstaande punten? Meld je dan nu aan voor de Leergang Wijkontwikkeling!

Wat levert het op?

Aan het eind van de leergang ben je in staat om vanuit je eigen achtergrond een volwaardige rol in wijkontwikkelingstrajecten te vervullen. Naast kennis over je eigen vakgebied, heb je voldoende basiskennis van en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die bij wijkontwikkeling komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, energietransitie, rollen en verantwoordelijkheden, onderzoek, stedenbouwkundige uitgangspunten, vraagstukken in de wijk. 

Hierdoor ben jij breed inzetbaar als wijkmaker en kan je een dragende en verbindende rol vervullen bij wijkontwikkeling. Samen leren is een belangrijke doelstelling tijdens de leergang. 

Na een succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat van Wijkmakers.

Programma

De leergang start op 19 september 2024 en loopt tot 19 juni 2025.

Je doorloopt 10 modules die elk bestaan uit een middag- en een avondprogramma. De modules zijn maandelijks op een donderdag van 13:00 uur - 19:30 uur inclusief samen eten. Aanwezigheid is verplicht voor een succesvolle afronding van de Leergang.

Daarnaast ben je ongeveer 10-15 uren aan eigen tijd en voorbereiding kwijt en zijn er enkele werksessies gedurende de looptijd van de leergang. De werksessies zijn 2,5 uur per keer. 

 • Module 1

  Kennismaking met elkaar en de Groningse Wijkvernieuwing
  19 september 2024

  De eerste module staat in het teken van kennismaking met elkaar, elkaars werk en Wijkmakers. Wie ben jij, wat maakt jou een wijkmaker, en waarom ben jij als wijkmaker zo hard nodig in de opgave die voor ons ligt? Daarnaast zullen we ingaan op de geschiedenis van de Groningse wijkvernieuwing om een goed beeld te krijgen waar we vandaan komen.

 • Module 2

  Wat speelt er in onze wijken? 
  17 oktober 2024

  Samen met collega wijkprofessionals verkennen we de verschillende wijken. We staan stil bij specifieke en lokale opgaven in de wijk. Wat speelt er in de wijken, wat maakt de wijk karakteristiek, en wat kunnen we leren van de wijken voor de opgaven in de rest van de stad? Successen en leermomenten worden gedeeld zodat we samen kennis opdoen over wat er allemaal gebeurt in de Groningse wijkvernieuwing.

 • Module 3

  Gemeenschap: De kracht van wat er is 
  14 november 2024

  Een goede wijkaanpak houdt rekening met de krachten en ontwikkelingen in de wijk. Wat maakt de wijk uniek, en welke initiatieven zorgen al voor een sterk sociaal netwerk? Het gaat om samen verandering teweeg te brengen.

 • Module 4

  Data-gedreven wijkvernieuwing: Van Analyse tot Actie
  12 december 2024

  Soms zijn de opgaven in de wijken direct zichtbaar. Dat geldt vooral voor de ruimtelijke kant: woningen, fysieke ruimte, openbare voorzieningen. Maar minstens zo vaak blijft de opgave onder de radar. Omdat het gaat over minder zichtbare onderwerpen, zoals eenzaamheid, gezondheid en armoede. Of omdat er nog niet direct een probleem is, maar in de toekomst wel kan ontstaan als we nu niet handelen. Bij deze opgaven is het gebruik van data belangrijk.

 • Module 5

  Het speelveld van de wijkvernieuwing
  23 januari 2025

  Als wijkmaker zijn we begaan met de wijken waar we werken en willen we met onze tijd en energie impact maken. Hoe krijgen we de opgaven waaraan we werken zo goed mogelijk gedaan? En wie hebben we daarbij nodig?

 • Module 6

  Positieve gezondheid en de wijk
  27 februari 2025

  We hebben het steeds vaker over gezonde levensjaren, en cijfers uit de stad laten zien dat de omgeving hier een enorme invloed op heeft. Een gezond leven gaat dan over meer dan alleen fysieke gesteldheid. Het gaat over het vinden van aansluiting in de buurt, sociale netwerken, een gevoel van veiligheid en veerkracht.

 • Module 7

  Gebouwen, gevels en ruimte: de kwaliteit van de omgeving
  20 maart 2025

  Aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam staan in neonblauwe letters de woorden van Jules Deelder: “De omgeving van de mens is de medemens”. Maar ook een medemens heeft een fijne plek nodig om te wonen. De fysieke omgeving is van groot belang voor hoe we met elkaar wonen en samenleven. Of het nu gaat om nieuwe wijken ontwerpen of het herstructureren van bestaande wijken; architectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke aspecten bij het (letterlijk) vormgeven van de samenleving.

  In deze module leer je de belangrijkste basisprincipes van ruimtelijke kwaliteit (her)kennen. Verder gaan we samen een ruimtelijk vraagstuk onder de loep nemen en staan we stil bij de consequenties van ruimtelijke ingrepen in de wijk.

 • Module 8

  Naar een duurzame wijk: sociale energietransities
  17 april 2025

  Te midden van allerlei opgaven in de stad verandert ook de wereld om ons heen. Mondiale crises zoals de klimaatcrisis en de energiecrisis hebben ook hun weerklank in Nederland. 

  Hoe passen we ons aan en verbinden we de wijkontwikkeling aan de duurzaamheidsopgaven?

 • Module 9

  Ga er maar staan!
  22 mei 2025

  Dat jullie wijkmakers zijn, dat is inmiddels duidelijk. Maar hoe vertel je het verhaal van de wijkvernieuwing goed? En wat is jouw rol daarin als wijkmaker? We gaan aan de slag met presentatievaardigheden en het vertellen van verhalen (storytelling). Omdat iedere wijkmaker kan beamen dat een goed plan nog maar een deel van het werk is. Hoe je andereen overtuigt of meekrijgt is daarin net zo belangrijk.

 • Module 10

  Eindpresentaties
  19 juni 2025

  Je werkt tijdens de leergang in groepjes van 3 of 4 personen aan een praktijkcase waarin de verschillende thema's aan bod komen. Ook werk je aan je eigen leerdoel(en). In deze module presenteer je met je groepje de uitgewerkte case.

  Bij een succesvolle afronding van de eindopdracht ontvang je in deze afsluitende module je certificaat van Wijkmakers en vieren we dit met een feestje!