Foto van een groep bestuurders tijdens een wijkwandeling door Selwerd
Academie
leerganggroningen

Leergang Wijkvernieuwing voor bestuurders

Versterking van de maatschappelijke coalitie

Forse opgave in de wijken

De wijkvernieuwing in Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls. In verschillende wijken werken we hard aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het versterken van de sociaal-maatschappelijke positie van inwoners. Dat doen we in Groningen vanuit een gezamenlijke visie en aanpak, waarbij verschillende organisaties samenwerken met elkaar en met bewoners. Om organisaties goed toe te rusten voor deze manier van werken, is vorig jaar Wijkmakers opgezet; de academie voor dorps- en wijkontwikkeling.

Wijkmakers Academie

Eén van de activiteiten van Wijkmakers is de leergang wijkontwikkeling. In de leergang staat persoonlijke ontwikkeling en samenwerking met verschillende partijen centraal. In zeven modules krijgen de deelnemers input over de verschillende aspecten van wijkontwikkeling, zoals politiek, financiën, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en bewonersparticipatie. De modules zijn altijd gekoppeld aan actuele opgaven in de stad, waarbij we zoveel mogelijk in de wijken zitten. Naast de lesmodules is er ruimte voor intervisie en persoonlijke coaching. Inmiddels hebben twee groepen deelnemers de leergang afgerond.

Voor een goede samenwerking in de wijkvernieuwing is het belangrijk dat bestuurders en beslissers voldoende kennis hebben van de wijkvernieuwing in de volle breedte én elkaar goed weten te vinden. Met de komst van een nieuw college en een aantal nieuwe bestuurders bij de woningcorporaties en maatschappelijke organisaties is dit opnieuw van groot belang. Daarom is Wijkmakers gevraagd door de maatschappelijke coalitie (gemeente en maatschappelijke organisaties) om voor bestuurders en beslissers een speciale editie van de leergang op te zetten. Deze richt zich natuurlijk op de inhoud van de wijkvernieuwing en op de opgave waar we met elkaar voor staan, maar ook op kennismaking en intervisie met elkaar en elkaars rol en positie in de wijkvernieuwing.

Voor de maatschappelijke coalitie

Op 26 januari 2023 startte de maatschappelijke coalitie; een nauwe samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties in Groningen die met elkaar ambities stellen en afspraken maken over een langdurige samenwerking in de aanpak van de Groninger wijken. De maatschappelijke coalitie werkt vanuit vijf thema’s: wonen, werken, leren, veiligheid en meedoen. Concreet stelt de coalitie gezamenlijke ambities vast en vertaalt deze in uitvoeringsprogramma’s. De leergang gaat uit van de deze vijf thema’s en werkt ondersteunend aan de maatschappelijke coalitie. De leergang is bedoeld om te leren, te inspireren, ambities aan te scherpen en te helpen deze ambities te concretiseren richting uitvoering. Een belangrijk uitgangspunt is dat de leergang scherp, prikkelend, verrassend, verdiepend en ook gewoon leuk is.

Het bericht gaat verder onder de foto

Startbijeenkomst leergang bestuurders

Programma

De leergang bestaat uit zeven dagdelen; een introductie, vijf themabijeenkomsten en een slotbijeenkomst. In de themabijeenkomsten staat steeds een onderwerp uit de maatschappelijke coalitie centraal. Dit koppelen we concreet aan de wijkvernieuwing: hoe kunnen we met de  een bijdrage leveren aan de ambities en de opgave van de vijf thema’s. Op deze thema’s halen inspiratie van elders. Sprekers zijn bijvoorbeeld Aleid Brouwer (CMO STAMM), Rineke van Daalen (UvA), Milio van de Kamp (auteur 'Misschien moet je iets lager mikken'), Edward van der Torre (Lokale Zaken) en Henk Ferwerda (Bureau Beke). Naast inspiratie van buiten, bekijken en bespreken we vooral de opgave in Groningen zelf. De bijeenkomsten vinden plaats op bijzondere plekken in wijk & stad.

Startbijeenkomst leergang bestuurders