Deze foto is gemaakt in Paddepoel. Op de foto staan meerdere mensen (7). De mensen zijn met elkaar in gesprek en aan het wandelen. Op de achtergrond zien we rijtjeshuizen en dunne kale bomen.
Gezonde stad
t/m
wijkwandelingPaddepoelgratis

De wijk door de ogen van... antropoloog Robin Kramer en bewoner Derk den Boer

Paddepoel als gezonde stad

Wat maakt een stad gezond? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie spreken we van ‘Gezonde Stad’ als een stad de fysieke en sociale omgeving van inwoners verbetert. Antropoloog Robin Kramer deed bij het lectoraat Gezonde Stad van de Hanzehogeschool onderzoek naar dit onderwerp. Hij keek naar verschillende steden en wijken. In deze wijkwandeling kijken we naar Paddepoel. Derk den Boer, als bewoner van Paddepoel nauw betrokken bij verschillende projecten in de wijk, wandelt mee en vertelt over zijn eigen ervaringen. 

De kenmerkende naoorlogse wijk Paddepoel kwam na de tweede wereldoorlog in rap tempo tot stand en voldoet niet altijd meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Dat vinden zowel de gemeente als de bewoners. Daarom vinden in Paddepoel veel vernieuwingsprojecten plaats. Vaak zijn vernieuwingsprojecten ruimtelijke ontwikkelingen, die – bewust en onbewust – impact hebben op welzijn en gezondheid van de inwoners. In Paddepoel wordt de laatste jaren steeds bewuster omgegaan met het principe van de gezonde stad. De RuG en de TU Delft doen onderzoek in de wijk, er worden nieuwe ontwerpen toegepast en proeftuinen opgezet. Daarbij zijn de bewoners van de wijk nauw betrokken.

Tijdens de wandeling loop je samen met Robin en Derk langs projecten uit het heden, verleden en de toekomst en staan we stil bij de invloed die ze hebben op het welzijn van inwoners in de wijk. We praten over openbare ruimte, ontmoeting, mobiliteit en kijken hoe we de ervaringen uit Paddepoel kunnen gebruiken om ook in andere wijken te werken aan de gezonde stad.