Een luchtfoto van de stad Groningen. Met op de voorgrond veel groen van de Prinsentuin. En daar achter de Martinitoren. Verder is er blauwe lucht met wat wolken.
Academie
Wijkmakers AcademieGroningen€1.500,-

Leergang Wijkontwikkeling

Voor de wijkontwikkelaars van morgen

Groningen heeft sterke wijkontwikkelaars nodig. Wijkontwikkelaars die:

 1. de problemen en sterke kanten van bewoners kennen en begrijpen;
 2. kansen zien om deze problemen op te lossen en kwaliteiten te versterken;
 3. mensen in beweging krijgen en de ontwikkeling van de wijk verder kunnen brengen;
 4. dienstbaar zijn aan de samenleving, wantrouwen weten te voorkomen en zorgen voor vertrouwen;
 5. besluitvorming en politieke processen beheersen;
 6. zelf en mét anderen in staat zijn om een inhoudelijk sterke visie op een wijk te ontwikkelen;
 7. deze visie weten door te ontwikkelen tot een uitvoerbaar verbeterplan.

Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende goede wijkontwikkelaars zijn, is de Leergang Wijkontwikkeling opgezet.

Leergang Wijkontwikkeling

In de Leergang Wijkontwikkeling krijg je in tien modules nieuwe inhoudelijke vakkennis over wijkvernieuwing, buurtbewoners, participatie, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke problemen van Groningen. Ook leer je bij over persoonlijk leiderschap en procesmanagement. Wij leiden jou op tot wijkontwikkelaar nieuwe stijl.

Je krijgt inspiratie aangereikt van sprekers van formaat, je wordt geprikkeld en aan de tand gevoeld. We loodsen je van het ontstaan van wijkontwikkeling, via succesvolle en minder succesvolle projecten in Groningen, naar het nu. Naar huidige uitdagingen van de dorpen en wijken, de visie waar Groningen aan werkt en de partners met wie je dat kan doen. Niet alleen in het klaslokaal en aan de hand van literatuur, maar vooral ook door te ervaren en te kijken op concrete plekken, daar waar het echt gebeurt in onder meer de Oosterparkwijk en Paddepoel. Aan de hand van een opdracht breng jij jouw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. In de laatste module presenteer je de uitgewerkte opdracht aan de groep.

Naast de inhoudelijke input en opdrachten is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt jouw eigen doelen en gaat daar gericht mee aan de slag. We hebben een coach voor je geregeld, zodat er altijd iemand klaar staat om met je mee te denken en je te coachen. De coach begeleidt ook de intervisiegroep waar je deel van uitmaakt. In deze groep bespreek je jouw ontwikkeldoelen en komen vraagstukken uit jouw dagelijkse werk en jouw rol hierbij aan bod. De deelnemers van de intervisiegroep zijn ook elkaars buddy’s. Jullie zijn een klankbord voor elkaar, delen uitdagingen, successen en tips en bespreken elkaars leerdoelen.

Belangrijke thema’s zijn: conflicthantering, visievorming, je eigen impact vergroten en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je met jouw rol mensen vertrouwen geeft en in beweging krijgt. Je wordt op scherp gezet in een veilige en positieve leeromgeving. Zodat de leergang jou opleidt tot een echte professional op het gebied van wijkontwikkeling.

Voor wie?

 • Ben je actief in de gemeente Groningen?
 • Ben jij een medior, met een aantal jaren relevante (werk)ervaring?
 • Werk je bij een organisatie of instelling zoals een woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisatie, WIJ-team, gezondheidscentrum, cultuurcoach, politie, etc.? Of ben jij als bewoner onderdeel van of heb je te maken met wijkinitiatieven of wijkontwikkeling (zowel ruimtelijk als sociaal)?
 • Ben jij actief als Wijkmaker? Iemand met een open vizier, actieve houding en wens om bij te dragen aan mooie en leefbare wijken en buurten?

Zeg jij 'ja' op bovenstaande punten? Meld je dan nu aan voor de Leergang Wijkontwikkeling!

Wat levert het op?

Aan het eind van de leergang ben je in staat om een volwaardige rol vanuit je eigen achtergrond in wijkontwikkelingstrajecten te vervullen. Naast kennis over je eigen vakgebied, heb je voldoende basiskennis van en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die bij wijkontwikkeling komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, energietransitie, rollen en verantwoordelijkheden, onderzoek, stedenbouwkundige uitgangspunten, vraagstukken in de wijk. Hierdoor ben jij breed inzetbaar als Wijkmaker en kan je een dragende en verbindende rol vervullen bij wijkontwikkeling. Na een succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat van Wijkmakers.

Aanmelding en selectie

UPDATE: Aanmelden is niet meer mogelijk. De leergang zit vol. Wil je meedoen aan de tweede leergang? Mail nu!

Interesse in de Leergang Wijkontwikkeling? Meld je dan aan met een korte motivatie en je contactgegevens via aanmelden@wijkmakers.nl. Het leren van elkaar is een belangrijke doelstelling tijdens de leergang. Aanmelden betekent daarom ook niet dat je automatisch geselecteerd wordt. We streven naar een goede afspiegeling van de samenleving en een groep deelnemers die samen een mooie mix vormt van kennis en ervaring. Na aanmelding via e-mail krijg je meer informatie over de selectieprocedure.

De kosten voor de hele leergang zijn €1.500,- . Voor wijkbewoners die willen deelnemen, hanteren we een lager tarief. Neem contact op met Wijkmakers voor de mogelijkheden.

Programma

De leergang start 23 november met module 1. De overige modules volgen in 2022.

Een module bestaat altijd uit een middag- en een avondprogramma. Aanwezigheid is verplicht voor een succesvolle afronding van de Leergang.

 • Module 1

  Wijkontwikkeling: van ruimtelijke tot sociale opgaven
  23 november 2021

  We werpen in deze module een blik op 100 jaar wijkontwikkeling in de stad Groningen. Welke opvallende wijzigingen heeft de stad in het verleden ondergaan? Wat is hier opvallend aan en wat waren de drijfveren voor deze veranderingen? En wat werkte er wel en wat niet?

  Ook kijken we naar het heden: wat zijn de grootste opgaven in de stad en wat speelt er specifiek in bepaalde wijken?

  Programma
  We gaan op de fiets door de stad. Tijmen Hordijk van buro Kiek fietst mee en laat onderweg sprekende voorbeelden zien van ruimtelijke en sociale wijkontwikkeling. Op locatie komen verschillende sprekers aan het woord.
   

  Hoe laatWatWieWaar
  12.00 - 12.30 uurInloop Bie de Buuf, Paradijsvogelstraat 10 in Groningen
  12.30 - 12.50 uurAftrap
  Welkomstwoord en introductie van de leergang (opbouw, onderwerpen, intervisie & coaching).
  Moderator Marcel Tankink en programmamakers David Bergtop en Evelien KlasensBie de Buuf
  12.50 - 13.15 uurKennismaken
  Korte kennismaking met alle deelnemers aan de hand van een foto die iets over jou zegt en waarover je 2 minuten iets mag vertellen over jezelf.
   Bie de Buuf
  13.15 – 13.45 uurInhoudelijke introductie
  Honderd jaar wijkontwikkeling in Groningen: van woningwet tot ongedeelde stad.
  Tijmen Hordijk (adviseur stedelijke vernieuwing buro Kiek)Bie de Buuf
  13.45 - 14.30 uurOosterparkwijk
  De arbeidersklasse en Plan Oost (1930) en gespreide wijkvernieuwing (1995 – 2010).
  Marieke van der Heide (architectuur- en stedenbouwhistoricus) en Pieter Bregman (directeur-bestuurder woningcorporatie Nijestee)Rozentuin, Oosterparkwijk
  14.30 – 15.00 uurFietsen naar de Korrewegwijk  
  15.00 – 15.30 uurKorrewegwijk
  Sociale aanpak in de Vogelaarwijken (2010).
  Arno de Vries (bewonerscoöperatie GoeieBuurt)Het Floreshuis, Korrewegwijk
  15.30 – 16.00 uurFietsen naar Paddepoel  
  16.15 – 17.00 uurPaddepoel
  De naoorlogse wijkgedachte (1960) en gecentreerde wijkvernieuwing (1995 – 2010).
  Erik Dorsman (architectuur- en stedenbouwhistoricus) en Willem Smink (voormalig wethouder gemeente Groningen)Binnenterrein patiowoningen Centaurstraat, Paddepoel
  17.00 – 17.30 uurFietsen naar de Suikerzijde  
  17.30 – 18.30 uurDe Suikerzijde
  Nieuwe impuls voor de ongedeelde stad (2020).
  Dick Janssen (projectontwikkelaar Rizoem) en Jan Kleine (projectleider De Suikerzijde, gemeente Groningen)De Suikerfabriek, De Suikerzijde
  18.30 – 19.30 uurEten en napraten Stadslab, De Suikerzijde
   19.30 - 20.00 uurUitleg eindopdracht en toelichting leeromgevingDavid Bergtop, Evelien Klasens en coach Hilde te RietStadslab

   

 • Module 2

  DNA van de wijkbewoners
  20 januari 2022

  Hoe is de stad Groningen sociaal ontstaan en hoe krijg je als Wijkmaker grip op de mensen die er wonen? In deze module zorgen we voor inzicht in de historie, (culturele) verschillen, sociale cohesie en waarom het soms knelt. Tot slot neemt hoogleraar sociologie Beate Volker je mee in de theorie over sociale verbanden en netwerken (buren, buurten en gemeenschappen) en de relatie met het produceren van collectieve goederen. Beate is voorzitter van het departement Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht, leerstoel ’Stedelijk leven en sociale netwerken’.

  Voorafgaand aan deze module ontvang je een krant met sprekende foto's en verhalen uit de wijkvernieuwingswijk Indische Buurt/De Hoogte.

  Programma
  We maken een wandeling door de stadswijk Indische buurt/De Hoogte. Onder leiding van kunstenaar en theatermaker in de openbare ruimte Sijas de Groot gaan we in gesprek met bewoners, initiatiefnemers en professionals over hoe zij het wonen en leven in de wijk ervaren.

 • Module 3

  De gezonde stad
  17 februari 2022

  Het werken aan de gezonde stad staat centraal in deze module. We nemen je mee in de visie op de gezonde stad van de toekomst en hoe vandaag de dag al wordt gewerkt aan de gezondheid en het welbevinden van bewoners.

  Je maakt in deze module ook kennis met stedenbouwkundige structuren. Hoe is een stad opgebouwd en welke gedachten en visie zitten hier achter? En wat is de invloed van bepaalde structuren op de gezondheid, het welbevinden en de sociale samenhang in de wijk?

 • Module 4

  Betrokkenheid, wantrouwen en vertrouwen
  17 maart 2022

  In deze module staan we staan stil bij het wantrouwen dat we steeds vaker tegenkomen bij bewoners in de wijken ten opzichte van organisaties en de overheid als het gaat om wijkontwikkeling. Waar komt dit wantrouwen vandaan, waar gaat het vaak mis? Hierbij gaat het ook om bewustzijn bij professionals.

  Vervolgens staan we stil bij de manier waarop je je eigen rol goed kunt inzetten om vertrouwen te winnen bij bewoners. Hoe kom je in gesprek, hoe bereik je mensen, wat geeft vertrouwen, welke belangrijke randvoorwaarden zijn er en welke middelen kun je inzetten zodat je bewoners wél in beweging krijgt? Maar ook, hoe ga je om met conflicten, hoe voer je een goed debat of hoe kun je mensen overtuigen?

  De nieuwe Omgevingswet heeft als doel burgers te laten participeren als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Ook hier besteden we aandacht aan.

 • Module 5

  Geld, macht en ethiek
  21 april 2022

  We bekijken in deze module het belangenveld en gaan in op de financiële kant van wijkontwikkeling. Hoe zijn de belangen verdeeld en welke rol speelt de politiek en bestuur? Welke tegenstrijdige belangen zie je in de praktijk?

  We staan stil bij hoe je ervoor zorgt dat je als wijkontwikkelaar in dit krachtenveld op de juiste manier handelt en hoe je stuurt op de financiële kant van wijkontwikkeling.

 • Module 6

  Een sociale energietransitie
  19 mei 2022

  In deze module beantwoorden we vragen als: wat zijn de gevolgen van aardgasvrij en elektrisch verwarmen voor een wijk en haar bewoners? Wat betekent een warmtenet en hoe wordt dit gerealiseerd? En op welke manier zorgen we voor een sociale energietransitie?

  Ook hebben we aandacht voor het benutten van koppelkansen in de wijk wanneer bijvoorbeeld de straat open gaat voor de aanleg van een warmtenet. Niet de technieken van de energietransitie staan centraal, maar met name de relatie met de wijkontwikkeling en motivatie van bewoners.

 • Module 7

  De wijk in de praktijk
  16 juni 2022

  In deze module gaan we langs aansprekende voorbeelden in de gemeente Groningen, zoals het Wijkbedrijf Selwerd, Toentje en Bie de Buuf in de Oosterparkwijk en de Biotoop in Haren.

 • Module 8

  De ongedeelde stad
  15 september 2022

  Hoe komen we tot een woningmarkt die aansluit bij de maatschappij? Staat de gemengde ongedeelde stad onder druk en is er een magic mix te bedenken? Welke partijen hebben hier een rol in en zijn ze bereid tot samenwerking? In deze module staan we stil bij hoe Groningen werkt aan een ongedeelde stad en welke vraagstukken daarbij spelen.

  Ook maak je tijdens deze module kennis met de verschillende soorten onderzoek waar je mee te maken krijgt als Wijkmaker. Want je ontkomt niet aan een stukje onderzoek voordat je aan de slag gaat in een wijk. Je zult eerst een goed beeld moeten hebben van de wijk, de woningvoorraad en haar inwoners. Hoe is de wijk opgebouwd? Wie wonen er? Welke voorzieningen zijn er?

  We onderscheiden belangrijke doelgroepen en welke informatie je van hen nodig hebt. Bijvoorbeeld: hoe is de huishoudenssamenstelling? Hoe is het inkomensniveau? Wonen er veel mensen met een zorgvraag? Wat is het zorgaanbod? Deze informatie wil je aan de voorkant ophalen, maar daarnaast wil je soms ook graag weten of bedacht/bestaand beleid ook goed werkt. We gaan daarom ook in op hoe je bestaand beleid kunt monitoren en evalueren.

 • Module 9

  Ga er maar staan!
  27 oktober 2022

  Hoe weet je wat je eigen impact is? Hoe verbeter je dat? Hoe kun je daarmee oefenen?

  In deze module geven we je tips en tricks hoe jij een presentatie geeft waarbij je de aandacht van je publiek vasthoudt en ervoor zorgt dat mensen jouw belangrijkste boodschap onthouden. Uiteraard ga je onder begeleiding hier ook mee oefenen. Dit is meteen de beste voorbereiding voor de presentatie van je eindopdracht in module 10.

 • Module 10

  Eindopdracht
  17 november 2022

  Je werkt tijdens de leergang in groepjes van 3 of 4 personen aan een praktijkcase waarin de verschillende thema's aan bod komen. Ook werk je aan je eigen leerdoel(en). In deze module presenteer je met je groepje de uitgewerkte case.

  Bij een succesvolle afronding van de eindopdracht ontvang je in deze afsluitende module je certificaat van Wijkmakers en vieren we dit met een feestje!