Een foto van een straat met rijtjeshuizen. Op de voorgrond staan de containers voor restafval.
LeefbaarWonen
Werkplaats

Oplossing vraagstuk 1: Vroege opsporing en aanpak wijkproblemen

Dit is het advies van de groep Wijkmakers

Het zijn op het oog onoplosbare problemen waarmee de deelnemers van de Wijkmakers Werkplaats aan de slag gaan. Het eerste vraagstuk was geen gemakkelijke om mee af te trappen: Hoe zorgen we dat moeilijkheden en problemen in (delen van) wijken vroeg worden opgemerkt en aangepakt, terwijl er op het eerste gezicht nog weinig aan de hand is? Na tien weken presenteerden de deelnemers op 12 april drie adviezen.

Wat was het probleem?

Wijkvernieuwing gaat niet alleen over nieuwe of betere huizen, maar ook over samenleven, mee (kunnen) doen, gezond en gelukkig zijn. Woningcorporaties hebben daar andere partijen voor nodig, zoals de gemeente, de politie of WIJ Groningen. Want het gaat ook om de openbare ruimte (straatverlichting, speeltuintjes) en onderwerpen als werk, armoede en veiligheid.

Indiener van dit vraagstuk, woningcorporatie Nijestee, geeft aan dat het niet altijd lukt om andere partijen op tijd te overtuigen dat er problemen aan het ontstaan zijn op sommige plekken. Soms lijkt daar op het eerste gezicht namelijk nog niet zoveel aan de hand. Ook is het lastig dat sommige partners niet op straat- of buurtniveau werken. Zij zijn vooral aan de slag met complete wijken of juist op individueel niveau.

Aan Wijkmakers de vraag hoe problemen vroeg kunnen worden opgemerkt én aangepakt. Wat kunnen we gezamenlijk doen om de leefbaarheid te vergroten?

Wil je meer lezen over het vraagstuk? Dat kan hier.

De oplossing van Wijkmakers

Vanuit de vraag van Nijestee en met inbreng van hun eigen ervaringen en gesprekken met elkaar en bewoners, kwam de groep Wijkmakers op het idee van een spaarsysteem. Met dit spaarsysteem kunnen bewoners zelf of met de straat punten sparen als ze zich inzetten voor de buurt. Met deze punten kunnen ze dan sparen voor extra voorzieningen of activiteiten in hun buurt. Dit idee testte de groep bij bewoners uit de buurt. Daar waren de reacties niet alleen maar positief. Het voorstel en de reactie van de bewoners daarop, brengt de groep Wijkmakers op drie adviezen voor alle partners in de wijken:

‘Zonder schuring geen glans!’

 • 1. Van spaarsysteem naar perspectief bieden.
 • 2. Houd het klein en richt je op het buurtje in de wijk.
 • 3. Laat je zien en zie je bewoners.

Met deze adviezen in de hand kan verder worden gepraat met bewoners. Concrete oplossingen zullen verschillen per buurt, want elke buurt is anders.

Zij bedachten de oplossing

Van student tot gepensioneerde, van buurtwerker tot gemeenteambtenaar. De deelnemers aan de eerste Werkplaats hadden allemaal een andere achtergrond. Ze leerden elkaar kennen, deelden hun ervaringen en gingen samen de wijk in.

Lees hier over de eerste bijeenkomst, waarin de deelnemers kort worden voorgesteld.

In 2,5 maand doorliep de groep de stappen van Design Thinking, een iteratieve (herhalende), flexibele, mensgerichte ontwerpmethode waar samenwerking tussen een projectteam en alle stakeholders centraal staat. Met andere woorden: er was veel contact met wijkbewoners en organisaties die actief zijn in de wijk. Van een verkenning van het probleem in de wijk, tot het testen van ideeën en blijven uitproberen: altijd kwamen de deelnemers weer terug bij bewoners.

De groep bedacht hele concrete oplossingen, liet die ook weer los en kwam uiteindelijk met drie adviezen. Wees als organisaties beter zichtbaar in de wijken (advies 3), dan komen mensen ook eerder naar je toe. Zo worden (beginnende) problemen eerder opgemerkt en kan er wat aan worden gedaan. Zorg dat je denkt in buurten (advies 2). Bewoners voelen zich vaak meer verbonden met hun eigen straat en buurt, dan met een hele wijk. Buurten verschillen onderling en concrete plannen moeten dus aangepast worden per buurt. Werk niet met spaarsystemen en incidentele beloningen, maar biedt bewoners perspectief (advies 1).

Wijkmakers

 • Annet Witvoet (wijkontwikkeling Beijum, gemeente Groningen)
 • Frank Mulder (sociale projecten Vinkhuizen en Paddepoel, gemeente Groningen)
 • Gea Westerlaan (medewerker wonen, De Huismeesters)
 • Hilda Hoekstra (adviseur en projectleider, KAW)
 • Janet Postema (buurtwerker Paddepoel (was De Wijert), WIJ Groningen)
 • Jony Vleeschouwer (buurtwerker Rivierenbuurt, WIJ Groningen)
 • Kim Toering (bewonersbegeleider, KAW)
 • Spoozhmay (student/bewonersorganisatie Oosterparkwijk)
 • Wally van der Vlugt (gepensioneerd/oud-directeur basisschool)

De groep Wijkmakers werd begeleid door LEF Groningen.