Een foto van een gebouwtje in druilerig weer met wat modder. Er liggen tegels om droog naar de ingang te komen. Er staan twee felgekleurde beach flags voor de deur met daarop het woord Wijkmakers.
Nieuws

Eerste deelnemers aan de slag in de Werkplaats

Wijkmakers Werkplaats van start met eerste vraagstuk 

Als verzopen katten kwamen de eerste deelnemers van de Wijkmakers Werkplaats op 1 februari binnen bij TuinindeStad in het Westpark, achter Vinkhuizen. Deze groep gaat de komende weken aan de slag met het oplossen van het eerste vraagstuk: Hoe zorgen we dat moeilijkheden en problemen in (delen van) wijken vroeg worden opgemerkt en aangepakt, terwijl er op het eerste gezicht nog weinig aan de hand is?

Dit op het oog onoplosbare probleem is bij Wijkmakers ingediend door de grootste woningcorporatie in Groningen: Nijestee. Victor Weisenbach is daar wijkcoördinator voor de wijken Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Paddepoel en de Schilderswijk. Hij is veel in de wijken te vinden en ziet hoe ingewikkeld dit eerste vraagstuk is: “Ik kom even een probleem dumpen”, begint hij lachend zijn toelichting in TuinindeStad.

Leefbaarheid

“We willen dat mensen in een goede woning kunnen wonen in een prettige buurt. Daar zijn we elke dag volop mee bezig. En dat doet Nijestee niet alleen, maar samen met andere partijen”, vertelt Victor. “We zijn bezig met nieuwbouw, maar ook met het isoleren van bestaande woningen. Ook werken we elke dag aan leefbaarheid in de wijken.”

Leefbaarheid is volgens Victor een breed begrip. “Het gaat over van alles, bijvoorbeeld ook over hondenpoep of zwerfafval. We hebben bij Nijestee buurtbeheerders die rondkijken in de wijken. Zij zijn ook aanspreekpunt voor bewoners en de ogen en oren van Nijestee. We hebben een leefbaarheidsoverleg met de gemeente, politie en bewoners. Daar horen we van mensen wat er speelt in hun wijk. Dan krijgen we signalen over allerlei misstanden. Of we doen een zorgmelding als er zorgen zijn over bijvoorbeeld een oudere buurtbewoner.”

Samen in de wijk

Victor is blij dat we in Groningen niet zover zijn als in Parijs, waar de politie sommige banlieues (buitenwijken) niet meer in durft te gaan. “Ik ben blij dat we in Groningen gewoon in de wijken aanwezig zijn met zoveel partijen. Maar daar werken we wel dagelijks aan en kunnen we niet even laten verslappen.” Daarom is Nijestee altijd op zoek naar goede ideeën voor de wijken, niet alleen als er problemen zijn.

De deelnemers van de Werkplaats hadden na de inleiding al meteen veel vragen voor Victor. Variërend van het opruimen van grofvuil tot de rol van data bij de woningcorporatie, alles werd besproken. Elke deelnemer had weer eigen input en vragen, want iedereen kijkt op een andere manier naar de wijken en heeft een eigen expertise. Dat is de kracht van de Wijkmakers Werkplaats.

De deelnemers

In deze eerste groep zitten twee medewerkers van de gemeente Groningen. Frank Mulder werkt aan sociale projecten in de wijken Vinkhuizen en Paddepoel. “Met kleine stapjes proberen we de wereld een beetje beter te maken.” Zijn collega projectmanager Annet Witvoet werkt in de wijkontwikkeling in Beijum. “We zijn daar bezig in de hofjes. Samen met bewoners en andere partijen kijken hoe we daar het verschil kunnen maken. We bekijken hoe het ruimtelijk is, maar ook wat er achter de voordeuren gebeurt. En dat is vooral luisteren.”

Het bericht gaat verder onder de foto's.

Van studenten tot gepensioneerden

Spoozhmay is student aan de Hanzehogeschool Groningen en loopt stage in het UMCG. Ze woont in de Oosterparkwijk waar ze actief is in de bewonersorganisatie. “Ik kijk naar vergeten groepen in de zorg, maar ook in de wijken.” Een andere student die meedoet aan de Werkplaats is Joanne Verhaagen. Zij studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoekt bij De Wijk De Wereld hoe je cultuur uit de wijk kan halen.

Niet alleen de achtergrond van de deelnemers van de Werkplaats is divers, ook in leeftijd en ervaring verschillen ze. Zo is Wally van der Vlugt net met pensioen gegaan. Ze was jarenlang schooljuf en directeur van een basisschool in Paddepoel. “Ik ben nu bezig met de oprichting van de stichting Co-Creatie Paddepoel. We zijn vooral heel erg bezig met hoe we mensen betrokken krijgen."

Bij de mensen thuis

Karin Noeken van De Wijk De Wereld houdt zich vooral bezig met cultuur in de wijk. “We zeggen niet wat bewoners moeten doen, maar bellen bij ze aan. Koffie drinken, sporten, wereldmuziek maken. We zijn wekenlang in dezelfde wijk te vinden. Nu zijn we in de Oosterparkwijk, vorig jaar waren we in Vinkhuizen.”

Ook bewonersbegeleider Kim Toering van advies- en architectenbureau KAW komt vaak bij mensen thuis. “Ik voer heel veel gesprekken over renovatieprojecten en zie echt wat er achter de voordeuren gebeurt.” Ook haar collega Hilda Hoekstra doet mee aan de Werkplaats. “Ik doe bij KAW met name zorgprojecten en wijkwerk. Ik luister en vraag veel. Het gaat in mijn werk altijd om mensen en hun woonomgeving.”

Fantastisch gezelschap

Deelnemer Janet Postema ziet zichzelf als een spin met een groot hart. Ze werkt bij WIJ Groningen in De Wijert en gaat binnenkort overstappen naar Paddepoel. “Wat een fantastisch gezelschap hebben we hier”, zegt ze tijdens de voorstelronde. Haar collega Jony Vleeschhouwer is buurtwerker in de Rivierenbuurt. “Ik ga vaak naar ontmoetingsplekken in de wijken, zoals scholen, een buurtcentrum of speelplekken. Ik ga altijd op zoek naar de communities (gemeenschappen), zoals de hondenbezitters. Ik werkte eerder bij een woningbouwcorporatie. Ik ken dus de stenenkant en de mensenkant. Mijn motto is altijd: gezonde bewoners in een gezonde wijk.”

Na deze voorstelronde en de uitleg van Victor van Nijestee ging de groep op pad. Op naar Vinkhuizen-Noord om daar met bewoners en andere belanghebbenden te praten over het vraagstuk. De komende weken zullen ze dat vaker doen. Joline Teisman en Thijs de Vries van LEF Groningen begeleiden de groep bij het werken aan hun vraagstuk. Maar de oplossing moeten de deelnemers echt zelf gaan bedenken. Over een paar weken wil de groep Wijkmakers een oplossing hebben voor dit eerste vraagstuk.

Doe ook mee

Het vraagstuk van Nijestee is de eerste Werkplaats die Wijkmakers organiseert. Vanaf april staat een tweede vraagstuk centraal. Aanmelden om mee te doen aan de Wijkmakers Werkplaats kan altijd. Je komt dan in de poule terecht waaruit deelnemers voor een vraagstuk worden gehaald. In het voorjaar zal het volgende vraagstuk online verschijnen. Je rechtstreeks aanmelden om mee te doen aan het oplossen van dit tweede vraagstuk kan dan natuurlijk ook.