Wijkvernieuwingsmarkt
Leefbaar
t/m
lezingBie de Buuf, Paradijsvogelstraat 10Gratis

Lezing Rob van Gemert

Eerste in een serie lezingen over de rechtvaardige stad
 

Met de wederopstanding van de wijkvernieuwing hebben we het weer vaker over participatie. De wijkvernieuwing is in de loop van de jaren wel veranderd; de opgave is breder, het speelveld is groter en de rol van bewoners krijgt meer gewicht. We hebben het in Groningen zelfs over ‘radicale gelijkwaardigheid’. Toch wordt participatie nog te vaak gezien als een moetje op een to-do lijst of op zijn hoogst een instrument om meer inzicht te krijgen ‘wat de wijk wil’. Maar is participatie niet veel meer dan een tool, of een meetlat langs je wijkvernieuwingsproject? 

In de lezingenreeks ‘Samen maken we de wijk’ zoekt Wijkmakers verschillende perspectieven en wil daarmee het gesprek over samenwerking in de wijk verrijken en aanscherpen. Worden plannen beter van meer inspraak? Hoe geef je een participatief gesprek goed vorm? En wat draagt participatie bij aan de wijk, naast inbreng in de plannen?

Van Max van den Berg tot neoliberalisme

Als aftrap van de reeks spreekt gepensioneerd stedenbouwkundige Rob van Gemert. Rob werkte na zijn studie stedenbouwkunde in Kenia, waar stedelijke vernieuwing plaatsvond zonder veel inbreng van bewoners. Hij nam zijn ervaringen in de jaren ‘80 mee naar de gemeente Groningen, waar hij in zijn projecten samenwerking met bewoners een expliciete rol gaf. Inspraak is, zegt Rob zelf, niet een beoordeling van het ontwerp maar een cruciaal onderdeel van het ontwerp. Daarmee is inspraak een politiek middel en essentieel voor goede besluitvorming. 

Rob neemt ons mee door de tijd en vertelt vanuit zijn ervaringen over het veranderende politieke landschap, maatschappelijke opvattingen en de (soms weerbarstige) praktijk. Van de stads- en wijkvernieuwing onder Max van den Berg en Ypke Gietema tot de toenemende marktwerking, die volgens Rob ook zichtbaar is in de wijkvernieuwing en in het participatieproces.

Na de lezing is er ruimte om met Rob in gesprek te gaan. 

Aanmelden

De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk. Om te weten hoeveel koffie we moeten zetten, willen we wel graag dat je je aanmeldt. Dat kan door een mailtje naar aanmelden@wijkmakers.nl, o.v.v. ‘lezing van Rob van Gemert’.

Volgende lezing in deze serie: Nanke Verloo (UvA) over kritieke momenten van participatie - september 2024