Foto van een groep wijkmakers tijdens een borrel.
Academie
leerganggroningen€3000,-

Leergang Wijkontwikkeling 2023-2024

Voor de wijkontwikkelaars van morgen

Wijkmakers Academie

Groningen heeft sterke wijkontwikkelaars nodig. Wijkontwikkelaars die:

 1. zelfstandig en met anderen in staat zijn om een inhoudelijk sterke visie op de wijk te ontwikkelen;
 2. mensen in beweging krijgen en de ontwikkeling van de wijk verder kunnen brengen;
 3. de problemen en sterke kanten van bewoners kennen en begrijpen;
 4. kansen zien om deze problemen op te lossen en kwaliteiten te versterken;
 5. dienstbaar zijn aan de samenleving, zorgen voor vertrouwen en wantrouwen weten te voorkomen;
 6. besluitvorming en politieke processen beheersen;
 7. visie weten door te vertalen naar een uitvoerbaar verbeterplan.

Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende goede wijkontwikkelaars zijn, heeft de Wijkmakers Academie de Leergang Wijkontwikkeling opgezet.

Leergang Wijkontwikkeling 2023-2024

In de Leergang Wijkontwikkeling krijg je in tien modules nieuwe inhoudelijke kennis over wijkvernieuwing, contact met bewoners, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven in Groningen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap en praktische vaardigheden zoals gespreksvaardigheden, verhalen vertellen en observeren met aandacht. Wij leiden jou op tot ‘wijkontwikkelaar nieuwe stijl’.

Raak geïnspireerd door ervaren sprekers uit het werkveld en word geprikkeld door je kritische mede-collega wijkmakers. We nemen je mee via het ontstaan van wijkontwikkeling, via succesvolle en minder succesvolle projecten in Groningen, naar het nu. Naar huidige uitdagingen van de dorpen en wijken, de visie waar Groningen aan werkt en de partners met wie je dat kan doen. Niet alleen in het klaslokaal en aan de hand van literatuur, maar vooral ook door te ervaren en te kijken op concrete plekken, daar waar het echt gebeurt in onder meer Selwerd, de Korrewegwijk en Paddepoel. Aan de hand van een casus en de eindopdracht breng jij jouw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. In de laatste module presenteer je de uitgewerkte opdracht aan de groep.

Naast de inhoudelijke input en opdrachten is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt jouw eigen doelen en gaat daar gericht mee aan de slag. Samen met de coach kom je vier maal samen in een intervisiegroep waar je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkelingen en opgedane kennis tijdens de leergang. In deze groep bespreek je o.a. jouw ontwikkeldoelen en komen vraagstukken uit jouw dagelijkse werk en jouw rol hierbij aan bod. De deelnemers van de intervisiegroep zijn ook elkaars buddy’s. Jullie zijn een klankbord voor elkaar, delen uitdagingen, successen en tips en bespreken elkaars leerdoelen.

Belangrijke thema’s zijn: conflicthantering, ambities, maatschappelijke waarden,  je eigen impact vergroten en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je met jouw rol mensen vertrouwen geeft en in beweging krijgt. Je wordt op scherp gezet in een veilige en positieve leeromgeving. Zodat de leergang jou opleidt tot een echte professional op het gebied van wijkontwikkeling.

Voor wie?

 • Ben je actief in de gemeente Groningen?
 • Heb je tussen de 2 en 5 jaar relevante (werk)ervaring?
 • Werk je bij een organisatie of instelling zoals een woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisatie, WIJ-team, gezondheidscentrum, cultuurcoach, politie, etc.? Of ben jij als bewoner onderdeel van of heb je te maken met wijkinitiatieven of wijkontwikkeling (zowel ruimtelijk als sociaal)?
 • Ben jij actief als wijkmaker? Iemand met een open vizier, actieve houding en wens om bij te dragen aan mooie en leefbare wijken en buurten?

Zeg jij 'ja' op bovenstaande punten? Meld je dan nu aan voor de Leergang Wijkontwikkeling!

Wat levert het op?

Aan het eind van de leergang ben je in staat om vanuit je eigen achtergrond een volwaardige rol in wijkontwikkelingstrajecten te vervullen. Naast kennis over je eigen vakgebied, heb je voldoende basiskennis van en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die bij wijkontwikkeling komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, energietransitie, rollen en verantwoordelijkheden, onderzoek, stedenbouwkundige uitgangspunten, vraagstukken in de wijk. Hierdoor ben jij breed inzetbaar als wijkmaker en kan je een dragende en verbindende rol vervullen bij wijkontwikkeling. Samen leren is een belangrijke doelstelling tijdens de leergang. Na een succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat van Wijkmakers.

Aanmelding en selectie

Interesse in de Leergang Wijkontwikkeling? Meld je dan aan met een korte motivatie en je contactgegevens via aanmelden@wijkmakers.nl. Aanmelden betekent niet dat je automatisch geselecteerd wordt. We streven naar een groep deelnemers die samen een mooie mix vormt van kennis en ervaring. Na aanmelding via e-mail krijg je meer informatie over de selectieprocedure.

De kosten voor de leergang zijn €3000,- excl. BTW. Voor wijkbewoners die willen deelnemen, hanteren we een lager tarief. Neem contact op met Wijkmakers voor de mogelijkheden.

Programma

De leergang start op 21 september 2023 en loopt tot 20 juni 2024

Een module bestaat altijd uit een middag- en een avondprogramma. Aanwezigheid is verplicht voor een succesvolle afronding van de Leergang.

 • Module 1

  Kennismaking met elkaar en wijkmakers
  21 september 2023

  De eerste module staat in het teken van kennismaking met elkaar, elkaars werk in de wijkontwikkeling en Wijkmakers. Wie ben jij, wat maakt jou een wijkmaker en waarom ben jij als wijkmaker zo hard nodig in de opgave die voor ons ligt? Daarna zullen we ingaan op de geschiedenis van de Groningse wijkvernieuwing en de opgaven die er vandaag de dag liggen. 

 • Module 2

  Kennismaking met de wijk
  19 oktober 2023

  Samen met collega wijkprofessionals gaan we op excursie door verschillende wijken. We staan stil bij specifieke en lokale opgaven in de wijk. Wat speelt er in de wijken, wat maakt de wijk karakteristiek, en wat kunnen we leren van de wijken voor de opgaven in de rest van de stad? Successen en leermomenten worden gedeeld zodat we samen kennis opdoen over wat er allemaal gebeurt in de Groningse wijkvernieuwing.

 • Module 3

  Wat is er aan de hand?
  23 november 2023

  Soms zijn de opgave in de wijken direct zichtbaar. Dat geldt vooral voor de ruimtelijke kant; woningen, fysieke ruimte, openbare voorzieningen. Maar minstens zo vaak blijft de opgave onder de radar. Omdat het gaat over minder zichtbare onderwerpen, zoals eenzaamheid, gezondheid en armoede. Of omdat er nog niet direct een probleem is, maar in de toekomst wel kan ontstaan als we nu niet handelen. Bij deze opgaven is het gebruik van data belangrijk.

  In deze module leer je de opgave in de wijk te analyseren aan de hand van data. Welke bronnen zijn er en hoe haal je daar de juiste informatie uit? En hoe gebruik je data bij het oplossen van vraagstukken?

 • Module 4

  Aandacht in de wijk
  21 december 2023

  Vaak als we ons in het werkende leven op een nieuw project storten beginnen we met rennen. Waarom niet eerst rustig kijken? Wat is er al, waar kan ik aansluiten? Met theatermaker en Wijkmaker-alumnus Sijas de Groot gaan we wijk waarnemen. Niet enkel vanuit onze professionele rol, of vanuit de opgaven waaraan we werken, maar vanuit rust en aandacht. Een praktijk als observeren komt veel voor in de kunst- en cultuurwereld maar is in de wijkvernieuwing nog weinig doorgedrongen. Vandaag nemen we de tijd om deze vaardigheid ons eigen te maken.

 • Module 5

  Het speelveld: geld, macht en ethiek
  25 januari 2024

  ‘Ik ben een idealist en daarom ben ik economie gaan studeren’, aldus voormalig kraker en oud-directeur van Nijestee Pieter Bregman. Als wijkmaker zijn we begaan met de wijken waar we werken en willen we met onze tijd en energie impact maken. Hoe krijgen we de opgaven waaraan we werken zo goed mogelijk gedaan? En wie hebben we daarbij nodig?

  We duiken dieper in de Groningse wijkvernieuwing en hoe alle verschillende belangen, geldstromen en ontwikkelingen samenkomen in de stad.

 • Module 6

  Ruimtelijke kwaliteit
  15 februari 2024

  Aan de nieuwe binnenweg te Rotterdam staan in neonblauwe letters de woorden van Jules Deelder: “De omgeving van de mens is de medemens”. Maar ook een medemens heeft een fijne plek nodig om te wonen. De fysieke omgeving is van groot belang voor hoe we met elkaar wonen en samenleven. Of het nu gaat om nieuwe wijken ontwerpen of het herstructureren van bestaande wijken; architectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke aspecten bij het (letterlijk) vormgeven van de samenleving.

  In deze module leer je de belangrijkste basisprincipes van ruimtelijke kwaliteit (her)kennen. Wat is stedenbouw, waarom werkt een ‘bloemkoolwijk’ anders dan een ‘stempelwijk’ of ‘gesloten bouwblok’? Waarom is het zo belangrijk om na te denken over de overgangen van privéruimte naar openbare ruimte? Wat doet architectuur met de uitstraling en identiteit van een wijk?

 • Module 7

  De stad van iedereen
  21 maart 2024

  In Groningen staan we voor een ongedeelde stad. Een stad waarin de woningmarkt aansluit bij de maatschappij, waar huren en kopen door elkaar bestaat en waar bewoners toegang hebben tot de faciliteiten die ze nodig hebben ongeacht in welke wijk ze wonen. Hoe richten we de stad zo in dat iedereen dezelfde kansen heeft?

 • Module 8

  Een sociale energietransitie
  18 april 2024

  Te midden van allerlei opgaven in de stad veranderd ook de wereld om ons heen. Mondiale crises zoals het klimaat en de oorlog in Oekraïne hebben ook hun weerklank in Nederland. Hoe passen we ons aan en verbinden we de wijkontwikkeling aan de duurzaamheidsopgaven?

  Deze module staat in het teken van energie. Niet enkel als een puur technisch verhaal over het warmtenet, isolatie en zonnepanelen, maar ook vanuit het sociale perspectief. Welke wensen en behoeften spelen er allemaal in de wijk? En hoe betrek je de wijk goed bij deze ontwikkelingen?

 • Module 9

  Ga er maar staan
  23 mei 2024

  Dat jullie wijkmakers zijn, dat is al duidelijk. Maar hoe vertel je het verhaal van de wijkvernieuwing goed? En wat is jouw rol daarin als wijkmaker? We gaan aan de slag met presentatievaardigheden en het vertellen van verhalen (storytelling).

  In deze voorlaatste module werken we aan de individuele presentaties: hoe heb jij je ontwikkeld als wijkmaker?

 • Module 10

  Eindopdracht
  20 juni 2024

  De laatste module van het jaar. We staan stil bij alle ervaringen en kennis die we samen hebben opgedaan. In de vorm van een groepsopdracht en individuele presentatie vieren we de afsluiting van de leergang wijkontwikkeling.