Foto van een groep wijkmakers tijdens een borrel.
Academie
leerganggroningen

Leergang Wijkontwikkeling 2024-2025

Voor de wijkontwikkelaars van morgen

Wijkmakers Academie

Groningen heeft sterke wijkontwikkelaars nodig. Wijkontwikkelaars die:

 1. zelfstandig en met anderen in staat zijn om een inhoudelijk sterke visie op de wijk te ontwikkelen;
 2. mensen in beweging krijgen en de ontwikkeling van de wijk verder kunnen brengen;
 3. de problemen en sterke kanten van bewoners kennen en begrijpen;
 4. kansen zien om deze problemen op te lossen en kwaliteiten te versterken;
 5. dienstbaar zijn aan de samenleving, zorgen voor vertrouwen en wantrouwen weten te voorkomen;
 6. besluitvorming en politieke processen beheersen;
 7. visie weten door te vertalen naar een uitvoerbaar verbeterplan.

Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende goede wijkontwikkelaars zijn, heeft de Wijkmakers Academie de Leergang Wijkontwikkeling opgezet.

Leergang Wijkontwikkeling 2024-2025

In de Leergang Wijkontwikkeling krijg je in tien modules nieuwe inhoudelijke kennis over wijkvernieuwing, contact met bewoners, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven in Groningen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap en praktische vaardigheden zoals gespreksvaardigheden, verhalen vertellen en observeren met aandacht. 

Wij leiden jou op tot ‘wijkontwikkelaar nieuwe stijl’. Deze editie van de leergang focust zich op starters en nieuw talent in de wijkvernieuwing, maar er is zeker ook ruimte voor deelnemers met enige ervaring in het werkveld. Ook kun je aansluiten als je de wens hebt om van expertise te veranderen en vanaf nu een wijkmaker te worden of als wijkmaker een nieuw netwerk op te doen.

Raak geïnspireerd door ervaren sprekers uit het werkveld en word geprikkeld door je kritische mede-collega wijkmakers. We nemen je mee via het ontstaan van wijkontwikkeling, via succesvolle en minder succesvolle projecten in Groningen, naar het nu. Naar huidige uitdagingen van de dorpen en wijken, de visie waar Groningen aan werkt en de partners met wie je dat kan doen. Niet alleen in het klaslokaal en aan de hand van literatuur, maar vooral ook door te ervaren en te kijken op concrete plekken, daar waar het echt gebeurt in onder meer Selwerd, de Korrewegwijk en Paddepoel. Aan de hand van een casus en de eindopdracht breng jij jouw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. In de laatste module presenteer je de uitgewerkte opdracht aan de groep.

Naast de inhoudelijke input en opdrachten is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt jouw eigen doelen en gaat daar gericht mee aan de slag. Samen met de coach kom je vier maal samen in een intervisiegroep waar je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkelingen en opgedane kennis tijdens de leergang. In deze groep bespreek je o.a. jouw ontwikkeldoelen en komen vraagstukken uit jouw dagelijkse werk en jouw rol hierbij aan bod. De deelnemers van de intervisiegroep zijn ook elkaars buddy’s. Jullie zijn een klankbord voor elkaar, delen uitdagingen, successen en tips en bespreken elkaars leerdoelen.

Belangrijke thema’s zijn: conflicthantering, ambities, maatschappelijke waarden,  je eigen impact vergroten en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je met jouw rol mensen vertrouwen geeft en in beweging krijgt. Je wordt op scherp gezet in een veilige en positieve leeromgeving. Zodat de leergang jou opleidt tot een echte professional op het gebied van wijkontwikkeling.

Voor wie?

 • Ben je actief in de gemeente Groningen?
 • Heb je tussen de 1 en 5 jaar relevante (werk)ervaring?
 • Werk je bij een organisatie of instelling zoals een woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisatie, WIJ-team, gezondheidscentrum, cultuurcoach, politie, etc.? Of ben jij als bewoner onderdeel van of heb je te maken met wijkinitiatieven of wijkontwikkeling (zowel ruimtelijk als sociaal)?
 • Ben jij actief als wijkmaker? Iemand met een open vizier, actieve houding en wens om bij te dragen aan mooie en leefbare wijken en buurten?

Zeg jij 'ja' op bovenstaande punten? Meld je dan nu aan voor de Leergang Wijkontwikkeling!

Wat levert het op?

Aan het eind van de leergang ben je in staat om vanuit je eigen achtergrond een volwaardige rol in wijkontwikkelingstrajecten te vervullen. Naast kennis over je eigen vakgebied, heb je voldoende basiskennis van en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die bij wijkontwikkeling komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, energietransitie, rollen en verantwoordelijkheden, onderzoek, stedenbouwkundige uitgangspunten, vraagstukken in de wijk. Hierdoor ben jij breed inzetbaar als wijkmaker en kan je een dragende en verbindende rol vervullen bij wijkontwikkeling. Samen leren is een belangrijke doelstelling tijdens de leergang. Na een succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat van Wijkmakers.

Programma

De leergang start op 19 september 2024 en loopt tot juni 2025

Een module bestaat altijd uit een middag- en een avondprogramma. Aanwezigheid is verplicht voor een succesvolle afronding van de Leergang. Bij eerdere edities kun je een kijkje nemen bij de modules om alvast een beeld te vormen van de opbouw van het programma. Details over de modules voor aanstaande editie volgen binnenkort!

Interesse

Interesse in de Leergang Wijkontwikkeling? Vraag je je af of de leergang iets voor jou is? We vertellen je er graag meer over! Neem dan contact op met onze programmamaker Robin Kramer via robin@wijkmakers.nl. 

De kosten voor de leergang zijn €3500,- excl. BTW. Voor wijkbewoners die willen deelnemen, hanteren we een lager tarief. Neem contact op met Wijkmakers voor de mogelijkheden.