Wijkwandeling Hunzeboord
Nieuws

Wijkwandeling langs de Hunzeboord

Wandelen met de Gemeente Groningen en stichting Groninger Landschap
19 maart 2024

Op vrijdagochtend 19 april 10.00 - 12.00 uur gaan we wandelen met Tamara Ekamper en Oscar Borsen. Tamara is beleidsmaker klimaatadaptatie, groen en openbare ruimte bij de Gemeente Groningen en Oscar werkt bij Groninger Landschap als beleidsmedewerker Natuur en Landschap. Tijdens de wandeling hebben we het over de oude loop van de rivier de Hunze en hoe deze hersteld gaat worden.

De Hunze is een belangrijke, historisch waardevolle, groenblauwe structuur in de gemeente Groningen. Deze oude rivierloop is op sommige delen van het traject nog nauwelijks herkenbaar. In de omgevingsvisie van de gemeente Groningen ambieert de gemeente om de oude Hunzeloop weer een prominente plek te geven. Dit is ook vastgelegd in het coalitieakkoord.

Met het herstel van de Hunzeloop wordt er een stevige (groenblauwe) structuur toegevoegd aan de stad die het stadslandschap versterkt en sturing kan geven aan nieuwe ontwikkelingen. Bovendien draagt de Hunzeloop bij aan biodiversiteit, groen en waterberging in stedelijk gebied.

Je gaat zien wat er op dit moment nog terug te vinden is van de Hunze. Ook leren we over het effect van watersystemen op mens en natuur en natuurlijk horen we welke mogelijkheden er zijn voor klimaatadaptieve maatregelen en andere koppelkansen. Tamara en Oscar vertellen in welk stadium de plannen zijn voor herstel van de Hunzeloop, hoe het project in deelplannen zal worden uitgevoerd en welke gebiedsprocessen daarbij worden gestart.

Experts

Tijdens de wandeling lopen experts mee van de Gemeente Groningen en Groninger Landschap. We worden ook vergezeld door het team Klimaatadaptatie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort, provincie Groningen en de gemeente in samenwerking met het Global Center on Adaptation. Ze stimuleren bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie.

Meer weten over het herstel van de Hunzezone? Groninger Landschap heeft een deel van het gebied in bezit en beheer en vertelt op https://www.groningerlandschap.nl/projecten/hunzezone wat de plannen en vorderingen zijn.

Het raadsvoorstel (waarvan Tamara Ekamper de steller is), kun je teruglezen via https://gemeente.groningen.nl/groningen-stad-aan-de-hunze.

Praktisch

We starten vrijdagochtend 19 april om 10.00 uur bij Tennisvereniging van Starkenborgh. Na een gezamenlijke opening vertrekken we vanuit hier met een wandeling langs meerdere locaties in de wijken de Hunze, Van Starkenborgh en Ulgersmaborg. Na afloop van de wandeling praten we nog even na met koffie in de kantine van de tennisvereniging.

Aanmelden

De wandeling is gratis en er kunnen maximaal twintig mensen meewandelen. Je kunt mailen naar aanmelden@wijkmakers.nl om je aan te melden. Vergeet er dan niet bij te zetten aan welke activiteit je wilt deelnemen.

De wijk door de ogen van

Elke maand wandelt Wijkmakers door een wijk van de stad. Dat doen we steeds met een andere gids en vanuit een andere bril. Zo laten we de wijken zien door de ogen van mensen die er wonen, of in en aan de wijk werken. In twee uur tijd leer je een wijk op een heel andere manier kennen; ook al woon je er zelf.

Eerder wandelden we bijvoorbeeld al door de Oosterparkwijk met wijkagent Eva Dijkman, door Beijum met jongeren Luna Smit en Ziëd Fargi en door de Oosterpoort met zorgverkoper David Wegner (Lentis) en ervaringsdeskundige Marlieke de Jong.