Foto van het gebouw de Brugwachter in de Korrewegwijk. Op de foto zie je tevens 3 mensen op de fiets.
Wonen
t/m
wijkwandelingIndische buurt / Korrewegwijkgratis

De wijk door de ogen van... ontwerper Mark Oostmeijer en projectleider Bert Klinkenberg 

Sociale woningbouw als architectonische opgave

Er wordt nog wel eens gemopperd over de architectonische kwaliteit bij sociale woningbouw. Woningbouwcomplexen zijn ‘vooral functioneel, doelmatig en er wordt weinig aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit’. Is dat gemopper terecht? Tijdens de wijkwandeling met technisch ontwerper Mark Oostmeijer kijken we naar 100 jaar architectuur in de sociale woningbouw.

Woningcorporaties hebben een publieke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de sociale woningvoorraad te borgen. Dat is niet alleen een huisvestingsopgave, het is ook een ruimtelijke opgave. Sociale woningbouw bepaalt immers een groot deel van het straatbeeld in onze wijken. Hoe werken woningcorporaties en architecten daarin met elkaar samen? En is dat in de afgelopen 100 jaar veranderd? Hier gaat opdrachtgever Bert Klinkenberg van Lefier hier ons meer over vertellen.

Mark Oostmeijer is technisch ontwerper bij KAW en stadsgids voor toeristen. Tijdens de wijkwandeling loop je samen met Mark en Bert door de Indische Buurt en de Korrewegwijk. In deze wijken vind je sociale woningbouw uit verschillende projecten waar Mark ons meer over gaat vertellen vanuit de architectonische kant en Bert als opdrachtgever.

Welke keuzes zijn er gemaakt door opdrachtgever en architect? Hoe renoveer je karakteristieke bouwblokken uit de jaren ’20 zonder hun karakter aan te tasten? Wanneer mag iets geld kosten, en wanneer gaat de hand op de knip? Mark en Bert vertellen veel uit persoonlijke ervaring want zij waren zelf betrokken bij de renovatie van de Sumatralaan en bij het ontwerp van de Brugwachter.

De wijk door de ogen van...

Elke maand wandelt Wijkmakers door een wijk van de stad. Dat doen we steeds met een andere gids. Zo laten we de wijken zien door de ogen van mensen die er wonen, of in en aan de wijk werken. In twee uur tijd leer je een wijk op een heel andere manier kennen; ook al woon je er zelf.

Eerder wandelden we al door de wijk met de energieprofessionals van WarmteStad en Grunneger Power en met antropoloog Robin Kramer en wijkbewoner Derk den Boer door Paddepoel.

Aanmelden

De wandeling is gratis en er kunnen maximaal twintig mensen meewandelen. Heb jij al een Wijkmakers account? Hiermee kan je je makkelijk aanmelden voor activiteiten en ook je abonneren op onze nieuwsbrief. Meer informatie over zo'n profiel staat hier. Klik verderop op deze pagina op de knop 'Aanmelden' om je met je profiel aan te melden voor deze wandeling. Ook kun je mailen naar aanmelden@wijkmakers.nl. Vergeet er dan niet bij te zetten aan welke activiteit je wilt deelnemen.