Een groepje mensen in Selwerd voor de Berkenflat
Nieuws

Wandelen door Sunny Selwerd

Door de wijk met de energieprofessionals van WarmteStad en Grunneger Power

Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. In Selwerd wordt daar al hard aan gewerkt. WarmteStad legt een nieuw duurzaam warmtenet aan, woningcorporaties en particuliere woningeigenaren verduurzamen hun woningen en er worden nieuwe energiezuinige woningen gebouwd. Ondertussen kunnen alle bewoners – huurders en eigenaren – advies en hulp krijgen bij energiebesparende maatregelen. Wijkmakers wandelde door de wijk en hoorde van WarmteStad, Patrimonium, Duurzaam Groningen, Grunneger Power en bewoners hoe zij dit gezamenlijk aanpakken.

Wijkvernieuwing in Sunny Selwerd

David Bergtop werkt namens de gemeente als projectleider aan ‘Sunny Selwerd’. In wijkrestaurant De Duindoorn geeft hij een inleiding op de wandeling. “In Sunny Selwerd werken veel organisaties samen met bewoners aan de vernieuwing van de wijk. En dat is een behoorlijk ingrijpende en vaak ook ingewikkelde aanpak. Al die verschillende projecten moeten goed op elkaar worden afgestemd.” Duurzaamheid is één van de belangrijke uitgangspunten van de wijkvernieuwing in Selwerd. Duurzame woningen, klimaatadaptatieve maatregelen in de openbare ruimte, de aanleg van het warmtenet maar ook een duurzaam en toekomstbestendig woningbestand met meer keuze aan soorten woningen.

Foto van een groep mensen in buurtrestaurant De Duindoorn

Bij alle bewoners thuis

De eerste stop op de route is op een karakteristiek pleintje in Selwerd Noord. De twintig wandelaars verzamelen zich rondom Richard Hesling van Grunneger Power en Erwin en Carola, die werken als energiecoach. De energiecoaches bieden advies en hulp bij het duurzamer maken van je woning en geven tips hoe je makkelijk energie kunt besparen. “We komen bij alle soorten mensen thuis”, vertelt Erwin. “Huurders en woningeigenaren, ouderen en gezinnen. Mensen willen vaak wel zuiniger zijn met energie, maar veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Wij helpen ze daarbij en delen ook energietasjes uit met energiezuinige led-lampen en radiatorfolie. Sommige bewoners hebben nog ouderwetse gloeilampen. Die vreten stroom!”

Het bericht gaat verder onder de foto

Foto van een groep mensen op een pleintje in Selwerd

De hele flat op het warmtenet

We wandelen door naar de Berkenflat; een flat van tien verdiepingen waar voornamelijk senioren wonen. Woningcorporatie Patrimonium heeft, na een eerdere renovatie, net alle woningen aangesloten op het duurzame warmtenet van WarmteStad. Mathilde Mars is communicatieadviseur van WarmteStad en vertelt hoe het warmtenet op dit moment door de hele wijk wordt aangelegd. “We doen dat zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeente, tegelijk met de aanpak van de aanpak van de openbare ruimte. De woningcorporaties sluiten als eerste hun bestaande en nieuwe woongebouwen aan op het warmtenet en we bieden het ook aan bij particulieren.” Ludo Kobes , projectleider bij Patrimonium, vertelt hoe dit binnen de flat in zijn werk gaat. “Het is natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis voor bewoners. Veel bewoners zagen het eerst niet zitten. Dat komt vooral door de overlast en door de onbekendheid met al die nieuwe techniek. Maar meer dan 70% van de bewoners wilden het wel, en dan gaat het ook door. Natuurlijk moet de winter nog komen, maar tot nu toe zijn de reacties heel positief. Ook van de mensen die er eerst hun vraagtekens bij hadden.”

Een groep mensen in de Berkenflat

Ook huiseigenaren doen mee

Ook de eerste particuliere huiseigenaren in Selwerd kunnen aan sluiten op het warmtenet van WarmteStad. Het aansluiten van particuliere huiseigenaren vraagt om een andere aanpak en een concreet aanbod. In De Larix is samen met een werkgroep van bewoners nagedacht over dit aanbod. De straat bestaat uit 25 grondgebonden woningen en ligt een beetje verscholen achter de hogere bebouwing van de Eikenlaan. “Zestien bewoners doen uiteindelijk mee”, vertelt Mathilde. “Er ligt een buurtnet  onder de straat en de parkeerplaatsen, de leiding komt bij alle woningen tot aan de erfgrens. Als andere bewoners later nog willen aanhaken, kan dat dus.” De straat is net weer dicht, en op verschillende plekken op het pleintje worden nog nieuwe bomen geplant. Bewoners konden meedenken over de inrichting van het pleintje. Eén van die bewoners is Ton. Ton sluit zich aan bij de wandelaars en vertelt. “Het is wel een hele ingreep geweest in de straat, maar in de woning zelf viel dat heel erg mee. Er zijn alleen nieuwe leidingen door de kruipruimte getrokken en de cv-ketel is vervangen door een warmte-afleverset .” Ton is tevreden met het resultaat en met de manier waarop bewoners bij het project zijn betrokken. Grunneger Power ondersteunt woningeigenaren die aangesloten willen worden op het warmtenet. “Dit was voor ons een belangrijk project”, vertelt Anne Huizinga van Grunneger Power. “De overstap naar het warmtenet is voor veel bewoners een grote stap. Daarom willen we zoveel mogelijk bewoners helpen bij het maken van een keuze en ondersteunen bij de overstap. Dat doen we straks ook in Selwerd-Zuid, aan de andere kant van de Eikenlaan waar het warmtenet ook komt. In De Larix hebben we veel ervaring opgedaan, zowel in de technische kant van de werkzaamheden als in de communicatie met bewoners.”

De wandeling sluiten we af met een drankje in het splinternieuwe informatiecentrum van Sunny Selwerd. Hier kunnen bewoners uit de wijk terecht met al hun vragen over de wijkvernieuwing. Alle betrokken organisaties geven hier informatie en organiseren inloopmomenten. De gezamenlijke aanpak, waar David bij de start van de wandeling over vertelde, kun je overal in Selwerd zien. En in het informatiepunt komen organisaties en bewoners letterlijk samen.

Een groep mensen op een pleintje in Selwerd

Ga elke maand mee op wijkwandeling

De wandeling door Selwerd was de zesde in de serie wijkwandelingen van Wijkmakers: De wijk door de ogen van... Elke maand wandelen we door een andere wijk van de stad, steeds met een andere gids. Met deze wandelingen laten we de wijken zien door de ogen van mensen die er wonen, of in en aan de wijk werken. In twee uur tijd leer je een wijk op een heel andere manier kennen; ook al woon je er zelf.