Foto een groep mensen bestaande uit dertien personen.
Nieuws

Dertien nieuwe Wijkmakers ronden de leergang af!

Mooie ideeën, inspirerende presentaties en persoonlijke verhalen

Een jaar lang leren, doen en ontmoeten en opgeleid worden tot ‘wijkontwikkelaar nieuwe stijl’. Daar schreef, alweer een jaar geleden, een enthousiaste groep deelnemers zich voor in. De groep was zo divers als het werk in de wijk zelf: gemeentelijk beleidsadviseurs, corporatiemedewerkers, een architect, opbouwwerkers, een communicatieadviseur. In tien modules kregen de deelnemers inhoudelijke vakkennis over wijkvernieuwing, werken met data, energietransitie, participatie, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven van Groningen. Ze werkten aan persoonlijk leiderschap, communicatie en observeren met aandacht: hoe stel je je oordeel uit. Een vol en intens programma, waarin werd gewerkt, geleerd en gelachen.

Groepsopdracht en persoonlijke verhalen

De leergang sloot op donderdag 8 juni af met een fantastische presentatie in Het Paleis. In de eindpresentatie vertelden Annemiek, Iris, Marleen, Bart, Sara, Joy, Louis, Sergeij, Liesbeth, Mathilde, Joost en Joris over hun eindopdracht en over hun ervaringen van het afgelopen jaar. Anna, die ook de leergang heeft gevolgd, was op Oerol, om vrijwilligers te coördineren. De hele groep van 13 heeft hun certificaat gehaald. De presentatie bestond uit een groepsopdracht en een individuele presentatie. Voor de groepsopdracht konden de deelnemers kiezen uit een aantal vraagstukken. Twee groepen bogen zich over een sociaal en ruimtelijk vraagstuk in Beijum. Eén groep bedacht een plan voor (arbeids)participatie in Paddepoel en de laatste groep onderzocht de moeilijkheden en mogelijkheden om VVE’s goed te betrekken in de energietransitie van Selwerd.

Vrienden, collega's en ander publiek

Ruim veertig nieuwsgierige toehoorders kwamen naar het Paleis om de presentaties bij te wonen. Naast collega’s en bekenden van de deelnemers schoof ook een aantal nieuwsgierige ‘buitenstaanders’ aan. Ook waren er alumni van de eerste leergang. Deze groep haalde afgelopen najaar hun certificaat; een aantal van hen heeft ook een actieve rol gehad als spreker of gids in de tweede leergang. Eén van de oud deelnemers, projectleider Pascal Roemers, zat dit keer in het panel dat de feedback op de eindpresentaties verzorgde. Naast Pascal bestond het panel dit keer uit volkshuisvester/econoom Pieter Bregman, cultureel onderzoeker Djamila Boulil en Wijkmakers-directeur Jos Meijers.

Aan de slag in Beijum

Twee van de vier groepen gingen aan de slag met een opgave in Beijum. Annemiek, Iris en Anna verdiepten zich in de Heerdenaanpak. Ze analyseerden de wijk ruimtelijk en keken naar de heerden (woonerven) die al zijn aangepakt. Ze zijn niet in gesprek gegaan met bewoners uit de wijk. “We wilden geen valse verwachtingen scheppen”, vertelde Iris. Met de opgehaalde input ontwikkelden ze een raamwerk dat gebruikt kan worden bij het verbeteren van de ruimtelijke en sociale structuur. Ze richtten zich daarbij op één van de woonerven waar nog veel te behalen valt: de Bentismaheerd. Het raamwerk bestaat uit een aantal vertrekpunten; mobiliteit, groen, beleving en sociale samenhang. Vanuit deze vier vertrekpunten deden Annemiek, Iris en Anna concrete voorstellen voor verbetering van de wijk.

Ook Bart, Joy en Sara namen Beijum als onderzoeksgebied. Geïnspireerd door de Wijkmakers-wandeling met jongeren uit de wijk namen ze ‘Beijum verdient beter’ als motto. Bart, Joy en Sarah keken vooral naar Beijum-Oost. “Hier wordt de komende jaren veel vernieuwd”, vertelde Sara. “De fase van sloop en nieuwbouw is vaak een kwetsbare periode; de leefbaarheid staat dan onder druk.” Tegelijkertijd constateren Bart, Joy en Sara ook dat Beijum-Oost het meest kwetsbare stuk van de wijk is en de minst aantrekkelijke openbare ruimte heeft: veel grijs, weinig groen. Daar willen ze wat aan doen. Met hun voorstel voor ‘de groene loper’ introduceren ze een nieuwe structuur in dit deel van de wijk. Een mobiele groenstrook met verplaatsbare plantenbakken om de wijk op te fleuen, juist op de momenten dat er veel gebouwd wordt. Hiermee ontstaat er een interessante groene plek voor een ommetje, of gelegenheid om samen te komen “De groene loper is een bindmiddel en zetten we in als placemaking bij de vernieuwing van Beijum-Oost.”

foto van een witte vrouw die een kaart van Beijum vast heeft

Koppelkansen in Paddepoel

In Paddepoel ligt een forse opgave in het vergroten van de arbeidsparticipatie. Een grote groep jongeren dreigt de aansluiting van school naar werk te missen. Tegelijkertijd ligt er een enorme kans om werkgelegenheid te creëren rondom de vernieuwing van het winkelcentrum, waar op dit moment aan wordt gewerkt. Louis, Sergeij, Liesbeth en Marleen zagen hierin een kans en ontwikkelden een app die jongeren stimuleert om aan het werk te gaan in het winkelcentrum en de vernieuwing daarvan. Een mooie vondst, die actuele opgaven met elkaar in verband brengt en direct toepasbaar is. “Hier kan de maatschappelijke coalitie direct mee aan de slag”, sloot Sergeij af.

De VvE als hekkensluiter van de energietransitie

Mathilde, Joris en Joost beten zich vast in één van de moeilijkste opgaven in de energietransitie; het verduurzamen van woningen in Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Als casus namen zij een woonblok in Selwerd, waar het bezit verdeeld is tussen de woningcorporatie, de gemeente en een aantal particulieren die hun woning verhuren. Gespikkeld bezit, heet dat. “Dat klinkt vrolijker dan het is”, zegt Mathilde. Je kunt de woningen niet los van elkaar verduurzamen, dak en gevel zijn gedeeld. Dat maakt dat je met alle partijen overeenstemming moet bereiken, en niet alle eigenaren willen op die manier investeren. Bovendien hebben de meeste VvE’s geen budget gereserveerd voor verduurzaming. Het gouden ei voor de VvE’s is niet te vinden; elke opgave is anders. Wel kwamen Joost, Joris en Mathilde met een advies dat je bij elke VvE-aanpak kunt gebruiken: werk aan onderling vertrouwen, zorg voor daadkracht in het gesprek en verras!

foto van een groep mensen die een presentatie geeft

Persoonlijke verhalen

Naast de groepspresentaties, vertelden alle dertien deelnemers ook over wat hen drijft en wat de leergang hen gebracht heeft. Ontroerende persoonlijke verhalen, die niet alleen gingen over het afgelopen jaar maar vooral over hun motivatie en ook over hun worstelingen. De presentaties zeiden veel over de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van deze mooie groep wijkmakers. En niet alleen over henzelf; er sprak ook een gevoel van veiligheid en vertrouwen uit. Er is een groep ontstaan. Een groep gedreven wijkvernieuwers die elkaar weet te vinden en gebruik maakt van elkaars kennis en netwerk.

Foto van een witte vrouw; ze heeft een groene loper in haar hand en een roze bodywarmer aan

Ik wil als Rapunzel mijn haar uit die toren gooien en weten wat er speelt in de wijk

 
Sara Polflietbeleidsadviseur wonen Gemeente Groningen
“Als je iets positiefs wilt bereiken, dan moet je gelijkgestemden vinden”
Annemiek Visserarchitect KAW 

Ook meedoen met de leergang?

De tweede groep wijkmakers heeft haar certificaat op zak. In september starten we weer met een nieuwe leergang. Ben jij ook geïnspireerd geraakt door de verhalen van deze wijkmakers; Meld je dan aan voor de derde leergang wijkontwikkeling. Mail een korte motivatie en contactgegevens naar aanmelden@wijkmakers.nl. Na aanmelding krijg je meer informatie over de procedure.