Een groep mensen aan het praten in een oud gebouw
Nieuws

Wijkmakers in landelijk Programma Samen

Groningen is Ă©Ă©n van de zeven gekozen initiatieven

In 2023 starten VSB fonds, Stichting Doen en de VNG het programma SAMEN; een landelijk stimuleringsprogramma rond de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en overheden. Het programma geeft een stimulans aan zeven van deze samenwerkingen. Uit 44 inzendingen is ook de Groninger inzending uitgekozen: de Samenmakerij. Wijkmakers is Ă©Ă©n van de deelnemers aan deze Groninger aanpak en was bij de aftrap in Utrecht.

Samenwerken aan de stad

Op het gebied van samen aan de stad werken, gebeurt er al veel in Groningen, zowel door experts (de bewoners) als door ambtenaren. Tegelijkertijd kan de samenwerking tussen systeem- en leefwereld nog altijd beter en is ook in Groningen de bestendiging van burgerinitiatieven een relevante vraag. We hebben elkaar en de samenwerking hard nodig. Crises genoeg. De durf om echt samen, voeten in de klei, handen uit de mouwen de wereld, de stad, het dorp, de wijk en het eiland, stukje bij beetje beter te maken is meer nodig dan ooit.

Met programma SAMEN! gaan wij aan de slag om meer ‘groots collectief stad te maken’, dat wil zeggen, dat we allemaal (bewoners, ambtenaren, ondernemers en buitenlui) actiever deelnemen aan ‘ons Groningen’. Om zo: ‘Collectief [te] zoeken naar de innovaties en systeemveranderingen die nodig zijn, omdat doorgaan op dezelfde voet simpelweg geen optie meer is.’ (uit: Groots collectief Stadmaken)

Een rij lachende mensen op een podium

Samenkomen en cultiveren

In het programma samen wordt gezocht naar samenwerking tussen fondsen, overheid en burgerinitiatieven om deze bestaande initiatieven te bestendigen. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen systeemwereld en leefwereld een goede boost krijgt.

In Groningen doen we mee met het programma door een aantal initiatieven aan elkaar te koppelen Ă©n we stellen een methodiek voor waarmee we de ‘stad-, dorp-, wijk- en eilandmakerij’ cultiveren. We doen twee jaar mee met het programma. Het is onze inzet om de samenmakerij met onze werkwijze van waarde te laten zijn voor andere plekken (lokaal en nationaal) en na deze twee jaar met de samenmakerij door te gaan.

We werken in Groningen samen met: Gemeente Groningen, Wijkmakers, Co-creatie Paddepoelcoöperatie de SuikerBiedtSednade Verbindersde GoeieBuurt, de Provincie Groningen, de RUG en Studio MARCHA!.

Foto van een jonge vrouw met een microfoon in haar hand