Foto van een groep dat aan het presenteren is, ze wijzen naar een kaart van de Oosterpark
Nieuws

Wijkmakers en studenten van WIJS presenteren oplossing in Werkplaats

Adviezen voor opsporing en aanpak wijkproblematiek

De derde wijkmakers werkplaats is een feit, de studenten van WIJS hebben met behulp van professionals en bewoners oplossingen gezocht om de veiligheid in de Oosterpark te vergroten.

Het vraagstuk kwam van de gemeente Groningen. Gebiedsmanager Oude Wijken Nienke Alkema en gebiedsmanager Veiligheid George Wildeboer gaven de werkplaats de volgende vraag mee: Kunnen jullie een product of methodiek bedenken dat ervoor zorgt dat we een realistisch beeld van de veiligheid in de Oosterparkwijk krijgen?

De werkplaats begon met een presentatie van Nienke en George over de leefbaarheid en veiligheid in de Oosterpark. Hierbij zijn we de geschiedenis van de wijk ingedoken. Van de Oosterparkrellen tot actuele incidenten die spelen in de wijk. Daarnaast hebben we het gehad over ondermijning (onzichtbare criminaliteit), de identiteit van de wijk en ontwikkelingen zoals Stadshavens.

De studenten gingen van start met veldwerk en het aansluiten bij bestaande evenementen (quick wins). Hiermee leren ze de wijk en de bewoners kennen. Ze zijn o.a. langsgegaan bij Bij Bosshardt en zijn vrijwilliger geweest bij het Lentefestival in de Oosterparkwijk. Vanuit de quick wins zijn drie thema’s tot stand gekomen waar de studenten mee aan de slag zijn gegaan.

Doe wat je zegt, zeg wat je doet

Een groep studenten kreeg vanuit verschillende hoeken te horen dat er te weinig werd gedaan met meldingen rondom overlast. Ze bedachten een spil in de wijk geïnspireerd op sleutelfiguren zoals Lub Snijder (Wij Groningen) en Eva Dijkman (Wijkagent Oosterparkwijk). Sleutelfiguren omdat ze altijd te vinden zijn in de wijk, weten wat er speelt en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor bewoners. “Maar wat als deze mensen er niet zouden zijn of uiteindelijk met pensioen gaan?”, vroegen de studenten zich af.

De studenten ontwikkelden op basis van de kwaliteiten van de sleutelfiguren een profiel voor de wijkspil. Een sociaal en toegankelijke wijkprofessional die kennis heeft van alle grote organisaties die in de wijk werken en de vertaling kan maken naar bewoners. Iemand voor de wijk, en niet van de instellingen!

De wijk door de ogen van een kind

De tweede groep wilde graag iets doen voor en met kinderen. Hoe ervaren zij de wijk en wat kunnen we van hen leren over veiligheid? De groep maakte een draaiboek voor een activiteit waarbij kinderen met fotografie de mooiste en slechtste plekken in de wijk konden vastleggen. Hierbij gingen ze in gesprek met de IKC Borgmanschool en de speeltuinvereniging.

Het imago van een volkswijk

De derde groep ging aan op het imago van de wijk. Wat is een volkswijk en is deze identiteit gedeeld door iedereen? Het korte antwoord is: nee, natuurlijk niet. Zoveel mensen, zoveel verhalen. Daarom gingen de studenten aan de slag met een idee voor de wijkkrant. Ga op bezoek bij bewoners van verschillende straten in de wijk en ga met ze in gesprek over hoe ze daar wonen. Het idee is dat er best grote verschillen maar ook verrassende overeenkomsten zijn tussen bewoners van verschillende straten. Ze namen als hun onderzoekveld de Hortensialaan (vaak genoemd als ‘lastigste buurt) en de Gerbrand Bakkerstraat (ook bekend als Gerbrand Kakkerstraat). De gesprekken die de studenten voerden brachten inzichten over het wonen in een ogenschijnlijke volkswijk. Lees de interviews binnenkort op mijnoosterparkwijk.nl.

Presentaties

De werkplaats sloot af met presentaties van de studenten in Bij van Houten. De observaties en adviezen die zij gaven bevestigden de ideeën van de gebiedsmanagers. We moeten meer werk maken van communicatie en heldere terugkoppeling naar bewoners. Ook moeten we blijven inzetten op lange termijn acties zoals het aanscherpen van preventie met gezag. 

Genoeg te doen dus: de wijk staat nooit stil!