Een rij tasjes van Wijkmakers aan de kapstok
Nieuws

Wijkmakers is jarig!

Een jaar lang leren, doen en ontmoeten

Wijkmakers bestaat één jaar. In november 2021 trapten we af op het inspiratiefestival Let's Gro, in het Groninger Forum. Eén jaar later blikken we terug op een jaar lang leren, doen en ontmoeten. Dat deden we op 7 november, opnieuw bij Let's Gro. En dat deden we met onze partners op 25 november in de Oosterparkwijk, in buurtrestaurant Bie de Buuf.

Op pad met Niek Verdonk en Pieter Bregman

De bijeenkomst op 25 november stond in het teken van één jaar Wijkmakers. We blikten terug en vooruit en gingen met elkaar in gesprek over wat het partnernetwerk ook de komende jaren wil bereiken met Wijkmakers. Het samenwerken aan de ongedeelde stad (de stad is er voor iedereen) blijkt daarbij nog steeds een belangrijk uitgangspunt.

In dat licht hield oud stadsbouwmeester Niek Verdonk een vurig pleidooi voor de collectiviteit van de stad. Hij illustreerde dat met een indrukwekkend verhaal over de wijk Hoornse Meer. Op de plek waar dure koopwoningen aan het water zouden verrijzen, trok de gemeente de regie naar zich toe en realiseerde met twee woningcorporaties sociale huurwoningen en openbare ruimte aan het water. Oud Nijestee-directeur Pieter Bregman gaf daarna een rondleiding door de Oosterparkwijk langs tal van voorbeelden waar in de wijkvernieuwing gewerkt aan de ongedeelde stad. "Het gaat dan niet alleen om een mix van huur en koop", zegt Pieter. "Het gaat ook om het huisvesten en mengen van huishoudens met verschillende wensen, zorgen en behoeften. Wonen met zorg zal ook de komende jaren echt aandacht nodig hebben."

Een stad is niet de uitkomst van individuele woningen; woningen zijn juist een onderdeel van de collectiviteit van de stad
Niek Verdonkoud stadsbouwmeester
Een groepje mensen aan het praten op straat in de Oosterparkwijk

Leren, werken en aan de wandel

Het afgelopen jaar organiseerden we allerlei activiteiten om met elkaar en van elkaar te leren. De eerste editie van de leergang wijkontwikkeling ging van start en de eerste deelnemers hebben hun diploma inmiddels op zak. In september startte een tweede groep. We organiseerden een werkplaats in Vinkhuizen, waarin een diverse en enthousiaste groep wijkvernieuwers het ingewikkelde vraagstuk over vroegsignalering aanpakte. Een tweede werkplaats in Paddepoel kwam vanwege praktische redenen minder goed van de grond en doopten we ter plekke om tot een workshop design thinking.

In april startten we met de maandelijkse wijkwandeling, waarbij we elke maand een andere wijk bekijken door de ogen van steeds een andere gids. Deze wandelingen bleken een mooie en laagdrempelige manier om in gesprek te gaan over verandering in de wijk en geven de deelnemers een heel andere kijk op de wijk en de opgaven die er spelen.

Ook organiseerden we een aantal bijeenkomsten en activiteiten, op eigen initiatief of in opdracht van onze partners. Zo gaven we vorm aan een deel van de zomeracademie van de gemeente Groningen, programmeerden we een bijeenkomst voor de woningcorporaties over het thema armoede en sloegen we met VONK traineeship de handen ineen voor een themabijeenkomst over jong talent in de wijkvernieuwing.

Foto van een groep mensen met de wijkagent in het Oosterpark

Versterking van het netwerk

Ondertussen bouwden we flink door aan het partnernetwerk en aan de samenwerking met andere organisaties. Inmiddels hebben zich 21 partnerorganisaties aangesloten, variërend van welzijnswerk tot ontwikkelaar en van politie tot woningcorporatie. Deze partners geven input aan het programma, komen met vraagstukken en leveren meedenkers en - doeners aan onze activiteiten. Ook hebben we samenwerking opgezet met organisaties die zich richten op de inzet van jong talent, zoals LEF, Stichting WIJS en VONK traineeship. Samen met hen willen we ook het komend jaar inzetten op het vinden en binden van jong talent aan de wijkvernieuwingsopgave in de stad.

Speerpunten voor komend jaar

Ook volgend jaar zetten we Wijkmakers natuurlijk voort. Op dit moment schrijven we ons meerjarenplan. Voor het komend jaar is dat al behoorlijk concreet, waarbij er natuurlijk altijd ruimte blijft om in te kunnen spelen op actuele vragen. Om richting te geven aan de komende jaren, geven we onszelf vijf speerpunten mee:

  • Scherpte in de discussie
  • Vinden en binden van jong talent
  • De praktijk in
  • Verhalen vertellen
  • Blik buiten de stad

Deze speerpunten zal je terugzien in ons programma en in onze communicatie. Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd naar ideeën en input van jullie als partners en (aanstaande) deelnemers. Heb je ideeën voor activiteiten of thema's? We horen het graag!

Foto van een groep blije mensen. Ze hebben net hun Wijkmakers diploma gehaald.