Een foto van een groep mensen bij een flat in Paddepoel
Nieuws

Wijkmakers start traineeship wijkvernieuwing

Voor een nieuwe generatie wijkvernieuwers

In 2021 startte Wijkmakers met haar missie; het opleiden en ontwikkelen van wijkvernieuwers in Groningen en het versterken van hun samenwerking. We organiseren leergangen en workshops voor starters en medioren, voor bewoners en bestuurders, van wijkagent tot projectontwikkelaar. Vanuit onze partners komt steeds meer de vraag naar voren om een nieuwe generatie wijkvernieuwers te vinden en op te leiden.

Samen met Vonk hebben we een traineeship voor wijkvernieuwers opgezet. Het programma start in september. Het Wijkmakers Traineeship is voor de wijkmaker van morgen. Voor starters die aan de slag willen in de wijkaanpak en willen groeien als persoon en professional.

Tijdens het Wijkmakers Traineeship werk je vier dagen in de week bij één van de deelnemende organisaties (overheid, woningcorporatie, ontwikkelaar, zorgpartij, energiecoöperatie). Je wisselt in twee jaar ook nog twee keer van plek; je leert dus drie organisaties kennen. Op de vijfde dag werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke kennis van wijkvernieuwing. Zo ontmoet je in twee jaar tijd allerlei aspecten van de wijkvernieuwing en wijkontwikkeling, werk je aan je persoonlijke en professionele groei en geven we samen vorm aan de wijk- en dorpsontwikkeling in Groningen.

Wil je meer weten? Kijk op de website van Vonk of neem even contact op met Wijkmakers.