Wijkwandeling door de ogen van... ecologen - Ruimte voor dieren in Vinkhuizen
Nieuws

Wijkwandeling door de ogen van... ecologen - Ruimte voor dieren in Vinkhuizen

Wandelen met ecologen Klaas van Nierop (Gemeente Groningen) en Jan van der Til (IVN Groningen - Haren)
8 juli 2024

Op vrijdagmiddag 27 september gaan we o.a. met Klaas van Nierop (Gemeente Groningen) en Jan van der Til (bestuur IVN Groningen - Haren) wandelen in Vinkhuizen met als thema ruimte voor dieren in de wijkvernieuwing.  

We kijken naar de bestaande en benodigde ruimte voor dieren in de bebouwde omgeving en de aanwezigheid van groenstructuur en natuurinclusieve bouw, zoals groene daken, vogelkasten en egelhotels- en routes. 

De hoofdvraag van de middag is:  Hoe kunnen wijkmakers ervoor zorgen dat de dieren een plek hebben, houden of juist krijgen in de wijkvernieuwing?  

De start en finish van deze wandeling is bij kinderboerderij de Eelderbaan en we gaan lopen in het gebied ten Noorden van de kinderboerderij. Daarbij passeren we de 3 schaalniveaus van groen: puur natuur (buitengebied), wijknatuur en natuur in de tuinen.  

Je leert meer over de nieuwe groen-norm bij (ver)bouwplannen. Deze groennorm bepaalt hoeveel groen er moet zijn in een stad of wijk en aan welke eisen dat groen moet voldoen. Daarnaast bespreken we gemakkelijke maatregelen die op bewonersniveau genomen kunnen worden. Hiervoor kun je alvast een kijkje nemen op https://natuurinclusiefgroningen.nl/ (zie ook de foto van de header). 

Praktisch

Op vrijdagmiddag verzamelen we om 13.45 uur bij kinderboerderij de Eelderbaan, gelegen tussen de Held en Vinkhuizen. We wandelen tot een uur of 16.00 uur door de groenstrook ten Noorden van de kinderboerderij en praten daarna met een hapje en een drankje tot uiterlijk 17.00 uur nog even na met gidsen en deelnemers. 

Aanmelden

De wandeling is gratis en er kunnen maximaal twintig mensen meewandelen. Je kunt mailen naar aanmelden@wijkmakers.nl om je aan te melden. Vergeet er dan niet bij te zetten aan welke activiteit je wilt deelnemen.

De wijk door de ogen van

Elke maand wandelt Wijkmakers door een wijk van de stad. Dat doen we steeds met een andere gids en vanuit een andere bril. Zo laten we de wijken zien door de ogen van mensen die er wonen, of in en aan de wijk werken. In twee uur tijd leer je een wijk op een heel andere manier kennen; ook al woon je er zelf.

Eerder wandelden we bijvoorbeeld al door de Oosterparkwijk met wijkagent Eva Dijkman, door Beijum met jongeren Luna Smit en Ziëd Fargi en door de Oosterpoort met zorgverkoper David Wegner (Lentis) en ervaringsdeskundige Marlieke de Jong.