Foto van een groep mensen in een ruimte.

Vacature bestuursvoorzitter

Wijkmakers is dé Groninger academie voor dorps- en wijkontwikkeling. Een broedplaats waar stadmakers, wetenschappers en beleidsmakers samen met wijkwerkers en bewoners aan de slag zijn met wijkontwikkeling.

Wijkmakers is een creatief, onafhankelijk podium. We zijn vaak te vinden in de wijken, soms midden op de Grote Markt. Wijkmakers is een publieke plek waar kennismaken hand in hand gaat met leren en doen en waar Gronings talent de gelegenheid krijgt zich sneller te ontwikkelen om te werken in de wijken. Dat doen we door het organiseren van leergangen, werkplaatsen, wijkwandelingen en bijeenkomsten. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor Groningers.

Wijkmakers bestaat ruim een jaar en is een initiatief van de gemeente Groningen en een aantal (maatschappelijke) organisaties. Het partnernetwerk bestaat op dit moment uit ruim twintig organisaties, variërend van woningcorporatie tot welzijnsorganisatie, en van ontwikkelaar tot onderwijs.

Wij zoeken een bestuursvoorzitter

Stichting Wijkmakers startte vorig jaar met een tweekoppig oprichtingsbestuur. Dit jaar willen we een nieuw bestuur samenstellen, bestaand uit minimaal drie bestuursleden. De eerste stap is het vinden van een nieuwe bestuursvoorzitter. Samen met de nieuwe voorzitter gaan we op zoek naar de andere leden.

Wie ben jij?

Je begrijpt als geen ander de complexiteit van het werkveld en de maatschappelijke uitdagingen waarbinnen Wijkmakers werkt en onderneemt. Je weet hoe de hazen lopen op zowel sociaal, politiek en financieel vlak en je bent een echte sociale bouwmeester. Als voorzitter hou je het overzicht binnen dit dynamische werkveld waarbij je gevraagd en ongevraagd adviseert aan de medebestuursleden en team met oog voor de missie van de stichting. Leden van het bestuur zoeken informeel contact met mensen in de organisatie. Zo kan het bestuur zich een beeld vormen van de manier waarop de organisatiestructuur er in de praktijk uitziet.

 • Kennis van en affiniteit met de thema’s binnen wijkvernieuwing en wijkontwikkeling;
 • Gevoel voor en kennis van politiek-maatschappelijke verhoudingen in gemeente en regio;
 • Beschikt over een relevant politiek en bestuurlijk netwerk;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden om kennis en inzichten effectief in te zetten in de advisering van het bestuur en team.

Taken van de bestuursvoorzitter

 • Opdrachtgever directie aan uitvoering beleid en programma;
 • Vaststellen jaarplan en begroting;
 • Vaststellen jaarverslag en jaarrekening
 • Vaststellen communicatie- en marketingstrategie;
 • Besluitvorming (langjarige) contracten;
 • Adviseren van team en bestuur over politieke prioriteitstelling en politieke lobbyactiviteiten ten behoeve van Stichting Wijkmakers; bijdragen aan lobbyactiviteiten;
 • Adviseren van het bestuur en team over de wijze waarop Stichting Wijkmakers kan inspelen op (politieke) speerpunten en over het benutten van kansen;
 • Zet in overleg met het bestuur haar/zijn netwerk in om de positie van Stichting Wijkmakers te verstevigen en uit te breiden, c.q. legt ten behoeve hiervan nieuwe contacten;
 • Functioneren als sparringpartner van het bestuur op het aandachtsgebied.

De functie van bestuursvoorzitter is onbezoldigd. Bestuursvergaderingen zijn vier keer per jaar.

Startdatum

1 mei 2023

Sollicitatieprocedure

We ontvangen graag je sollicitatiebrief plus cv. Mail dit vóór 1 april 2023 naar vacature@wijkmakers.nl. Vragen mag je naar hetzelfde e-mailadres sturen, maar bellen kan ook: Tijmen Hordijk +31 6 15 15 59 14 (programmadirecteur) of Jos Meijers + 31 6 41 29 11 08 (zakelijk leider). Daarna willen we graag persoonlijk met je kennismaken.

Solliciteer nu