Foto gemaakt in de Oosterpoort (wijk in Groningen)
LeefbaarGezonde stad
t/m
wijkwandelingOosterpoortGratis

De wijk door de ogen van… zorgverkoper David Wegner en ervaringsdeskundige Marlieke de Jong

De vermaatschappelijking van de zorg

Vermaatschappelijking van de zorg is een actueel thema. Steeds vaker wonen mensen met psychische kwetsbaarheden in ‘gewone’ wijken. Vaak gaat het goed, soms geeft het spanning. In deze wijkwandeling door de Oosterpoort, vertellen David Wegner (Lentis) en Marlieke de Jong (ervaringsdeskundige) over hun werk en ervaringen.

We beginnen onze wandeling met een bezoek aan de kliniek van Lentis aan de Hereweg. De kliniek biedt behandelingen en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen, met als doel hen te helpen hun leven weer op te bouwen en te participeren in de samenleving. Tijdens het bezoek aan de kliniek vertelt David ons meer over psychiatrische zorg en de werkzaamheden van Lentis.

In deze wandeling verkennen we de vraagstukken rondom vermaatschappelijking van de zorg. Vermaatschappelijking van de zorg gaat over het betrekken van de maatschappij bij de zorg en het ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Dit betekent onder andere dat we moeten kijken naar de manieren waarop we onze wijken inrichten en hoe we onze sociale leefomgeving vormgeven. Tijdens deze wandeling ontmoeten we ervaringsdeskundige Marlieke de Jong. Marlieke vertelt ons uit eigen ervaring over de voor- en nadelen van het wonen in de wijk als je psychische klachten hebt. 

De wijk door de ogen van...

Elke maand wandelt Wijkmakers door een wijk van de stad. Dat doen we steeds met een andere gids. Zo laten we de wijken zien door de ogen van mensen die er wonen, of in en aan de wijk werken. In twee uur tijd leer je een wijk op een heel andere manier kennen; ook al woon je er zelf.

Eerder wandelden we bijvoorbeeld al door Selwerd met de energieprofessionals van WarmteStad en Grunneger Power en met antropoloog Robin Kramer en wijkbewoner Derk den Boer door Paddepoel.

Aanmelden

De wandeling is gratis en er kunnen maximaal twintig mensen meewandelen. Heb jij al een Wijkmakers account? Hiermee kan je je makkelijk aanmelden voor activiteiten en ook je abonneren op onze nieuwsbrief. Meer informatie over zo'n profiel staat hier. Klik verderop op deze pagina op de knop 'Aanmelden' om je met je profiel aan te melden voor deze wandeling. Ook kun je mailen naar aanmelden@wijkmakers.nl. Vergeet er dan niet bij te zetten aan welke activiteit je wilt deelnemen.