Een foto van een groep mensen aan het wandelen in Paddepoel
Nieuws

Wijkwandeling co-creatie zorgt voor goed gesprek

Tien medewerkers van de gemeente delen hun ervaringen met participatie

Op de heetste dag van het jaar (tot dusver) wandelde Wijkmakers met tien ambtenaren door Paddepoel. Van grondbedrijf tot opbouwwerk, van communicatie tot maatschappelijk vastgoed. De wandeling vond plaats in het kader van de jaarlijkse zomeracademie, die de gemeente organiseert voor medewerkers. Procesbegeleider Titia Struiving vertelde over co-creatie en leidde de groep langs verschillende projecten in de wijk waar bewoners met elkaar, gemeente en organisaties samenwerken aan verbetering van hun wijk.

Foto van een groep mensen in de zon op straat

Na een inleiding over co-creatie en het Kloppend Hart Paddepoel ging de wandeling langs een aantal projecten. De binnenkort aan te leggen wandelbruggen naar het winkelcentrum, de nieuwe entree van het buurtrestaurant, de herinrichting van het Jupiterpleintje, de vernieuwde Plutolaan; allemaal zijn het resultaten van samenwerking tussen bewoners en de gemeente. Het heerlijk koele CasPoMor-park is het meest recente wapenfeit van de stichting co-creatie en vormde ook het sluitstuk van de wandeling. Op een ijsje in het winkelcentrum na...

De wandeling inspireerde en leidde tot mooie gesprekken over participatie, de rol van de gemeente en de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente. Het was, op die manier, niet alleen een kennismaking met de wijk, maar ook met elkaar en elkaars werkgebied.

Dit gesprek kan een mooie voorproef zijn van de komende Wijkmakers-werkplaats, die gaat over co-creatie. Hoe werken bewoners, organisaties en gemeente goed en gelijkwaardig samen aan vernieuwing van de wijk? De casus is het Kloppend Hart Paddepoel; het winkelcentrum en haar directe omgeving. Hier staat een grootschalige vernieuwing op stapel waarvoor bewoners, organisaties en gemeenten samen een masterplan hebben gemaakt. Hoe gaan zij samen de volgende fase in? Hoe houden ze het enthousiasme en hoe betrekt ieder zijn achterban op de juiste manier? In vijf dagen verken je in een interdisciplinaire groep deze casus en presenteer je je advies aan de betrokken partijen.

Hier lees je meer over de werkplaats co-creatie en kun je je aanmelden.

Foto van een bloembak met een tekst van co-creatie Paddepoel