Lezing Rob van Gemert
Nieuws

Lezing Rob van Gemert

Eerste in een serie lezingen over participatie en de rechtvaardige stad
19 maart 2024

Met de wederopstanding van de wijkvernieuwing hebben we het weer vaker over participatie. De wijkvernieuwing is in de loop van de jaren wel veranderd; de opgave is breder, het speelveld is groter en de rol van bewoners krijgt meer gewicht. We hebben het in Groningen zelfs over ‘radicale gelijkwaardigheid’. Toch wordt participatie nog te vaak gezien als een moetje op een to-do lijst of op zijn hoogst een instrument om meer inzicht te krijgen ‘wat de wijk wil’. Maar is participatie niet veel meer dan een tool, of een meetlat langs je wijkvernieuwingsproject? 

In de lezingenreeks ‘Samen maken we de wijk’ zoekt Wijkmakers verschillende perspectieven en wil daarmee het gesprek over samenwerking in de wijk verrijken en aanscherpen. Worden plannen beter van meer inspraak? Hoe geef je een participatief gesprek goed vorm? En wat draagt participatie bij aan de wijk, naast inbreng in de plannen?

De aftrap is voor (gepensioneerd) stedenbouwkundige Rob van Gemert, die ons meeneemt in 40 jaar ervaring met stads- en wijkvernieuwing. Van Groningen tot Kenia, van socialisme tot marktdenken.

Lees hier meer over de lezing en meld je aan.