Een groep jonge mensen buiten voor een gebouw op het platteland
Nieuws

In gesprek met trainee Ileen van Dijk

Voor de wijkmakers van morgen

We horen het de laatste twee jaar geregeld van onze partnersorganisaties; ‘wat is het moeilijk om aan goede jonge mensen te komen!’ En andersom hoorden we ook van jonge mensen: ‘we willen graag maatschappelijk zinvol werk doen, maar wat voor organisatie past nu bij mij?’ Met deze twee vragen in het hoofd, trokken Wijkmakers en Vonk traineeship de stoute schoenen aan en ontwikkelden een traineeship voor de wijkvernieuwing. Een tweejarig programma waarin jonge mensen acht maanden bij drie verschillende werkgevers aan de slag gaan en ondertussen werken aan hun persoonlijke vaardigheden en kennis over wijkvernieuwing. In september 2023 startte de eerste groep van elf trainees. Ileen van Dijk is één van hen.

 

Ileen (32) heeft filosofie gestudeerd en woont in de Korrewegwijk. Ze noemt de wijk groen, multicultureel en levendig. “Ik ben niet speciaal op deze wijk gevallen hoor, ik was gewoon blij dat ik een huis kon vinden. De buurt vind ik heel fijn, maar er is echt nog wel wat te doen.” Ileen noemt vooral het thema veiligheid. “Ik hoor vaak dat bewoners uit mijn wijk zich niet veilig voelen. Het zou goed zijn als meer bewoners een gevoel van veiligheid ervaren.” Ook ziet ze dat er weinig plek voor jongeren is. “En mijn straat zelf kan ook wel een opknapbeurt gebruiken”, lacht ze.

Een jonge vrouw met een wit shirt en een zwart jasje in de buitenlucht

Van een normale baan naar trainee

Hoe kwam Ileen na haar opleiding in de wijkvernieuwing terecht? “Ik ben maatschappelijk betrokken en zie in de wijkaanpak vooral sociale thema’s. Ik wilde daar ook iets mee gaan doen. En ik wilde het vooral concreet maken, weg uit de theoretische en academische ivoren toren.” Tijdens haar master filosofie en maatschappij deed Ileen mee aan het Wijklab in de Korrewegwijk; een leertraject waarbij studenten samen met bewoners oplossingen vinden voor opgaven in de wijk. Op die manier kwam Ileen in aanraking met de wijkaanpak. Het was moeilijk om direct na de opleiding een baan te vinden waarin Ileen haar ei kwijt kon. “Ik wilde eerste een ‘normale baan’ en solliciteerde bij de Hanze en ook bij de politie. Maar het leek erop dat men geen behoefte had aan een filosoof!”

Ze zaten niet te wachten op een filosoof

Ileen van Dijktrainee Wijkmaker bij Patrimonium

Samen werken aan je ontwikkeling

Het traineeship sprak Ileen aan omdat je op die manier bij verschillende organisaties ervaring opdoet, veel verschillende perspectieven leert kennen en ondertussen werkt aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. “Het traineeship brengt mij veel”, zegt ze. “Theorie en praktijk komen bij elkaar, de inhoud is interessant en het is leuk om met een heel diverse groep trainees te werken die allemaal actief bezig zijn met hun ontwikkeling.” Ileen noemt het zelfs al vriendschappen. “Het is echt een groep, iedereen betrekt elkaar, er wordt serieus met elkaar gepraat en er wordt ook veel gelachen.”

Onbekend terrein

Ileens eerste werkplek binnen het traineeship is woningstichting Patrimonium. Voor haar was dat onbekend terrein. “Ik wist natuurlijk wel wat woningcorporaties waren, maar hoe de organisatie en regels precies in elkaar staken was mij nog onbekend. Woningcorporaties doen veel meer dan ik aanvankelijk had gedacht, ook een middelgrote woningcorporatie als Patrimonium”. Ileen werkt nu vooral aan beleidsstukken en onderzoekt daarvoor interne processen bij Patrimonium. Zo kijkt ze op dit moment naar het beleid rondom het thema leefbaarheid, maar onderzoekt ze ook het mutatieproces (verhuizingen en nieuwe verhuringen). Voor beide onderwerpen gaat ze veel in gesprek. Dat doet ze binnen de eigen organisatie, maar ook bij andere woningcorporaties en natuurlijk met huurders. “Dat vind ik belangrijk”, zegt Ileen. “Wijkmaken heeft altijd met bewoners uit de wijken te maken:  je werkt in samenspraak aan het verbeteren van de wijk.” Ileen zegt ook dat het in de praktijk best wel lastig is om op een goede manier in contact te komen met bewoners . Soms zijn bewoners moeilijk te bereiken of hebben geen behoefte om mee te doen. En dan zie je dat de plannen toch weer ‘van bovenaf’ komen. “Wijkvernieuwing is een prachtig middel om in gesprek te raken met bewoners. Die contactmomenten kunnen een opmaat zijn voor een betere samenwerking tussen organisaties en bewoners.”

Wat heeft de wijkvernieuwing aan een filosoof?

Deze vraag moesten we natuurlijk nog wel even stellen. Ileen snapt wel waar de vraag vandaan komt en heeft het antwoord snel paraat. “Een filosoof onderzoekt aannames, vraagt door en prikt door de standaard manier van doen en denken heen. Je raakt dus veel meer aan de kernvraag van waarom we bepaalde keuzes maken en dingen doen zoals we ze doen. Ik denk dat elk werkgebied daar baat bij heeft, maar zeker zo’n complexe opgave als de wijkvernieuwing, waar al die verschillende partijen en belangen samenkomen.”

Een groep jonge mensen in gesprek aan een tafel

Ik wil bruggetjes bouwen tussen beleid en praktijk

Ileen van Dijktrainee Wijkmaker bij Patrimonium

De blik vooruit

Op de vraag waar ze na twee jaar traineeship wil staan, antwoordt Ileen zonder aarzeling. “Dan doe ik niet meer wat ik nu doe!” Dat vraagt uitleg, want ze is toch juist enthousiast over het traineeship? “Dat klopt, maar ik vind dat ik nu nog teveel individueel aan het werk ben en te weinig écht betrokken ben bij de wijk en de bewoners zelf. Werken aan beleid is best wel werken op afstand. Ik wil de bruggetjes bouwen tussen beleid en praktijk en hoop nog veel meer de ‘sociale kant van het werk’ op te gaan.”