Een foto van woningen uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Er zijn rode, gele en blauwe elementen op de huizen. Op de voorgrond laat iemand een hond uit. Er zijn groene bosjes en struiken. Rechtsachter staat een boom.
Academie
Wijkmakers AcademieGroningen€3.000,-

Leergang Wijkontwikkeling 2022-2023

Voor de wijkontwikkelaars van morgen

Op 29 september is de tweede Leergang Wijkontwikkeling van start gegaan, deze editie is speciaal voor starters en richt zich op basiskennis wijkontwikkeling. Aan deze leergang doet een diverse groep professionals en bewoners mee. 

Wijkmakers Academie

Groningen heeft sterke wijkontwikkelaars nodig. Wijkontwikkelaars die:

 1. de problemen en sterke kanten van bewoners kennen en begrijpen;
 2. kansen zien om deze problemen op te lossen en kwaliteiten te versterken;
 3. mensen in beweging krijgen en de ontwikkeling van de wijk verder kunnen brengen;
 4. dienstbaar zijn aan de samenleving, wantrouwen weten te voorkomen en zorgen voor vertrouwen;
 5. besluitvorming en politieke processen beheersen;
 6. zelf en mét anderen in staat zijn om een inhoudelijk sterke visie op een wijk te ontwikkelen;
 7. deze visie weten door te ontwikkelen tot een uitvoerbaar verbeterplan.

Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende goede wijkontwikkelaars zijn, heeft de Wijkmakers Academie de Leergang Wijkontwikkeling opgezet.

Leergang Wijkontwikkeling 2022-2023

In de Leergang Wijkontwikkeling krijg je in tien modules nieuwe inhoudelijke kennis over wijkvernieuwing, contact met bewoners, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven in Groningen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap en praktische vaardigheden zoals gespreksvaardigheden, verhalen vertellen en observeren met aandacht. Wij leiden jou op tot ‘wijkontwikkelaar nieuwe stijl’.

Raak geïnspireerd door ervaren sprekers uit het werkveld en word geprikkeld door je kritische mede-collega wijkmakers. We nemen je mee via het ontstaan van wijkontwikkeling, via succesvolle en minder succesvolle projecten in Groningen, naar het nu. Naar huidige uitdagingen van de dorpen en wijken, de visie waar Groningen aan werkt en de partners met wie je dat kan doen. Niet alleen in het klaslokaal en aan de hand van literatuur, maar vooral ook door te ervaren en te kijken op concrete plekken, daar waar het echt gebeurt in onder meer Selwerd, de Korrewegwijk en Paddepoel. Aan de hand van een casus en de eindopdracht breng jij jouw opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. In de laatste module presenteer je de uitgewerkte opdracht aan de groep.

Naast de inhoudelijke input en opdrachten is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt jouw eigen doelen en gaat daar gericht mee aan de slag. Samen met de coach kom je x maal samen in een intervisiegroep waar je aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkelingen en opgedane kennis tijdens de leergang. In deze groep bespreek je o.a. jouw ontwikkeldoelen en komen vraagstukken uit jouw dagelijkse werk en jouw rol hierbij aan bod. De deelnemers van de intervisiegroep zijn ook elkaars buddy’s. Jullie zijn een klankbord voor elkaar, delen uitdagingen, successen en tips en bespreken elkaars leerdoelen.

Belangrijke thema’s zijn: conflicthantering, ambities, maatschappelijke waarden,  je eigen impact vergroten en het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je met jouw rol mensen vertrouwen geeft en in beweging krijgt. Je wordt op scherp gezet in een veilige en positieve leeromgeving. Zodat de leergang jou opleidt tot een echte professional op het gebied van wijkontwikkeling.

Voor wie?

 • Ben je actief in de gemeente Groningen?
 • Heb je tussen de 2 en 5 jaar relevante (werk)ervaring?
 • Werk je bij een organisatie of instelling zoals een woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisatie, WIJ-team, gezondheidscentrum, cultuurcoach, politie, etc.? Of ben jij als bewoner onderdeel van of heb je te maken met wijkinitiatieven of wijkontwikkeling (zowel ruimtelijk als sociaal)?
 • Ben jij actief als wijkmaker? Iemand met een open vizier, actieve houding en wens om bij te dragen aan mooie en leefbare wijken en buurten?

Zeg jij 'ja' op bovenstaande punten? Meld je dan nu aan voor de Leergang Wijkontwikkeling II!

Wat levert het op?

Aan het eind van de leergang ben je in staat om een volwaardige rol vanuit je eigen achtergrond in wijkontwikkelingstrajecten te vervullen. Naast kennis over je eigen vakgebied, heb je voldoende basiskennis van en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die bij wijkontwikkeling komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, energietransitie, rollen en verantwoordelijkheden, onderzoek, stedenbouwkundige uitgangspunten, vraagstukken in de wijk. Hierdoor ben jij breed inzetbaar als Wijkmaker en kan je een dragende en verbindende rol vervullen bij wijkontwikkeling. Na een succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat van Wijkmakers.Samen leren is een belangrijke doelstelling tijdens de leergang.

Aanmelding en selectie

Interesse in de Leergang Wijkontwikkeling? Meld je dan aan met een korte motivatie en je contactgegevens via aanmelden@wijkmakers.nl. Aanmelden betekent niet dat je automatisch geselecteerd wordt. We streven naar een groep deelnemers die samen een mooie mix vormt van kennis en ervaring. Na aanmelding via e-mail krijg je meer informatie over de selectieprocedure.

De kosten voor de leergang zijn €3000,- excl. BTW. Voor wijkbewoners die willen deelnemen, hanteren we een lager tarief. Neem contact op met Wijkmakers voor de mogelijkheden.

Update: Deze leergang zit vol

Aanmelden

Programma

De leergang start op 29 september 2022 en loopt tot 8 juni 2023

Een module bestaat altijd uit een middag- en een avondprogramma. Aanwezigheid is verplicht voor een succesvolle afronding van de Leergang.

 • Module 1

  Kennismaking met elkaar en wijkmakers
  29 september 2022

  De eerste module staat in het teken van kennismaking met elkaar en met elkaars werk in de wijkontwikkeling. Wie ben jij en wat is eigenlijk een wijkmaker? En waarom ben jij als wijkmaker zo hard nodig in de opgave die voor ons ligt?

 • Module 2

  Kennismaking met de wijkvernieuwing
  13 oktober 2022

  Je fietst door drie wijkvernieuwingswijken en krijgt uitleg over de opgave die daar speelt. We gaan daarover met elkaar in gesprek, waarbij je de opgave relateert aan je eigen rol. Welke positie neem jij in en hoe werken de verschillende organisaties en bewoners met elkaar samen?

 • Module 3

  Wat is er aan de hand?
  10 november 2022

  Soms is de opgave die in de wijken ligt direct zichtbaar. Dat geldt zeker voor de ruimtelijke kant; woningen, openbare ruimte, fysieke voorzieningen. Maar minstens zo vaak blijft de opgave onder de radar. Omdat het gaat over minder zichtbare onderwerpen, zoals eenzaamheid, gezondheid en armoede. Of omdat er nog niet direct een probleem is, maar in de toekomst wel kan ontstaan als we nu niet handelen. Bij deze opgaven is het gebruik van data belangrijk.

  In deze module leer je de opgave in de wijk te analyseren op basis van data. Welke bronnen zijn er? Hoe haal je daar de juiste informatie uit? En hoe gebruik je deze bij het oplossen van vraagstukken?

 • Module 4

  In gesprek met de wijk
  8 december 2022

  In deze module staan we staan stil bij het wantrouwen dat we steeds vaker tegenkomen bij bewoners in de wijken ten opzichte van organisaties en de overheid als het gaat om wijkontwikkeling. Waar komt dit wantrouwen vandaan, waar gaat het vaak mis? Hierbij gaat het ook om bewustzijn bij professionals.

  Vervolgens staan we stil bij de manier waarop je je eigen rol goed kunt inzetten om vertrouwen te winnen bij bewoners. Hoe kom je in gesprek, hoe bereik je mensen, wat geeft vertrouwen, welke belangrijke randvoorwaarden zijn er en welke middelen kun je inzetten zodat je bewoners wél in beweging krijgt? Maar ook, hoe ga je om met conflicten, hoe voer je een goed debat of hoe kun je mensen overtuigen?

 • Module 5

  Het speelveld
  12 januari 2023

  We bekijken in deze module het belangenveld en gaan in op de financiële kant van wijkontwikkeling. Hoe zijn de belangen verdeeld en welke rol speelt de politiek en bestuur? Welke tegenstrijdige belangen zie je in de praktijk?

  Hoe zorg je er voor dat je als wijkontwikkelaar in dit krachtenveld op de juiste manier handelt en hoe stuur je op de financiële kant?

 • Module 6

  Ruimtelijke kwaliteit
  9 februari 2023

  "De omgeving van de mens is de medemens", zei Jules Deelder. Dat klopt helemaal, maar toch is ook de ruimtelijke omgeving van groot van belang voor hoe we met elkaar wonen en samenleven. Of het nu gaat om nieuwe wijken of herstructurering; stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte en architectuur zijn belangrijke instrumenten bij het (letterlijk) vormgeven van de samenleving.

  In deze module leer je de belangrijkste basisprincipes van ruimtelijke kwaliteit (her)kennen. Wat is stedenbouw, waarom werkt een 'bloemkoolwijk' anders dan een 'stempelwijk' of 'gesloten bouwblok'? Waarom is het zo belangrijk om na te denken over de overgangen van privé ruimte naar openbare ruimte? Wat doet architectuur met de uitstraling van een wijk?

 • Module 7

  De ongedeelde stad
  9 maart 2023

  Hoe komen we tot een woningmarkt die aansluit bij de maatschappij? Staat de gemengde ongedeelde stad onder druk en is er een magic mix te bedenken? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Welke partijen hebben hier een rol in en zijn ze bereid tot samenwerking? In deze module staan we stil bij hoe Groningen werkt aan een ongedeelde stad en welke vraagstukken daarbij spelen.

  We onderscheiden belangrijke doelgroepen en welke informatie je van hen nodig hebt. Bijvoorbeeld: hoe is de huishoudenssamenstelling? Hoe is het inkomensniveau? Wonen er veel mensen met een zorgvraag? Wat is het zorgaanbod? Deze informatie wil je aan de voorkant ophalen, maar daarnaast wil je soms ook graag weten of bedacht/bestaand beleid ook goed werkt. We gaan daarom ook in op hoe je bestaand beleid kunt monitoren en evalueren.

 • Module 8

  Een sociale energietransitie
  6 april 2023

  In deze module beantwoorden we vragen als: wat zijn de gevolgen van aardgasvrij en elektrisch verwarmen voor een wijk en haar bewoners? Wat betekent een warmtenet en hoe wordt dit gerealiseerd? En op welke manier zorgen we voor een sociale energietransitie?

  Ook hebben we aandacht voor het benutten van koppelkansen in de wijk wanneer bijvoorbeeld de straat open gaat voor de aanleg van een warmtenet. Niet de technieken van de energietransitie staan centraal, maar met name de relatie met de wijkontwikkeling en motivatie van bewoners. We doen deze module daarom ook aan de hand van een concrete casus in de wijk.

 • Module 9

  Ga er maar staan!
  11 mei 2023

  Hoe weet je wat je eigen impact is? Hoe verbeter je dat? Hoe kun je daarmee oefenen?

  In deze module geven we je tips en tricks hoe jij een presentatie geeft waarbij je de aandacht van je publiek vasthoudt en ervoor zorgt dat mensen jouw belangrijkste boodschap onthouden. Uiteraard ga je onder begeleiding hier ook mee oefenen. Dit is meteen de beste voorbereiding voor de presentatie van je eindopdracht in module 10.

 • Module 10

  Eindopdracht
  8 juni 2022

  Je werkt tijdens de leergang in groepjes van 3 of 4 personen aan een praktijkcase waarin de verschillende thema's aan bod komen. Ook werk je aan je eigen leerdoel(en). In deze module presenteer je met je groepje de uitgewerkte case.

  Bij een succesvolle afronding van de eindopdracht ontvang je in deze afsluitende module je certificaat van Wijkmakers en vieren we dit met een feestje!