Een groep mensen die naar een spreker luistert in een buurtrestaurant
Nieuws

Aftrap van nieuwe leergang wijkontwikkeling

Vijftien nieuwe wijkmakers gaan een jaar leren, doen en ontmoeten

Een jaar lang leren, doen en ontmoeten. Kennis opdoen en direct toepassen in je werk. Je blik verbreden en nieuwe mensen ontmoeten die, net als jij, hart hebben voor de wijk. Vijftien nieuwe wijkmakers hadden daar wel oren naar en schreven zich in voor een nieuwe ronde van onze leergang wijkvernieuwing en wijkontwikkeling. De leergang ging donderdag 29 september van start.

Wat is een wijkmaker?

Wanneer ben je eigenlijk een wijkmaker? Is dat een vak? Kun je het leren? Welke kennis heb je dan nodig? Welke vaardigheden? In de eerste bijeenkomst van de leergang stonden we vooral stil bij deze vragen. De groep, vijftien man sterk, voelt zich allemaal wijkmaker, dat is duidelijk. Allemaal zijn ze actief in de wijk. Als bewoner, opbouwwerker of ambtenaar, als architect of corporatiemedewerker, als (energie)adviseur of communicado.

Foto van een groep mensen die met elkaar aan tafel werkt en praat

Nieuwe mensen leren kennen

Voordat je de inhoud van de wijkvernieuwing induikt, is het goed om kennis met elkaar te maken en in gesprek met elkaar te gaan over ieders beeld van de wijkvernieuwing en je eigen rol daarbinnen. Wie ben je en wat voor werk doe je nu? Wanneer is deze leergang voor jou geslaagd? Moderator David Bergtop en programmamaker Robin Kramer trapten de leergang af met deze vragen. Intervisiebegeleider Lisanne Boersma zorgde ervoor dat de kennismaking met elkaar en met elkaars kijk op de wijk inspirerend, verrassend en tegelijkertijd vertrouwd was. De heerlijke soep en broodjes van Bie de Buuf deden de rest.

Het bericht gaat verder onder de foto

Foto van een groep mensen die kijken naar een foto

Honderd jaar wijkontwikkeling

Nadat de deelnemers elkaar wat hadden leren kennen, nam programmaleider Tijmen Hordijk ze mee in een terugblik op honderd jaar wijkontwikkeling in Groningen. Woningwet, wijkgedachte, leefbaarheid, bloemkoolwijk‚Ķ voor sommigen zijn het bekende begrippen, voor anderen is het een compleet nieuwe wereld. Het gesprek ging al snel van de geschiedenis naar het heden. Waarom worden bepaalde keuzes voor soorten woningen gemaakt? Zijn de nieuwste idee√ęn over wonen en leven over dertig jaar nog wel relevant? Hoe brengen we de wensen van de huidige bewoners samen met (verwachte) ontwikkelingen op de woningmarkt?

Een tijdlijn van 1900 tot 2020 waarin de ontwikkeling van de wijken in Groningen staat

De wijk in

Als je een uur op theorie hebt zitten kauwen en discussie hebt gevoerd, wil je ook wel even in actie. Gewapend met een camera en een opdracht gingen de vijftien wijkmakers de Oosterparkwijk in. Ze maakten allemaal één foto van iets dat hen opviel. Gebouwen, parken, gebeurtenissen, mensen… alles kwam voorbij. Terug bij de Buuf gingen ze met elkaar in gesprek over elkaars foto’s. Waarom maakte je de foto, wat zijn je associaties en wat zegt dit over jou als wijkmaker?

Een groep mensen die allemaal hun associaties bij foto's opschrijven

De wijkopgave die voor ons ligt

Als afsluiter van de middag kwam programmamanager wijkvernieuwing Ren√© Asschert vertellen over de opgave die Groningen de komende jaren voor zich heeft liggen. Waarom is wijkvernieuwing zo belangrijk? Wat is het verschil tussen wijkvernieuwing en wijkontwikkeling? (Spoiler: wijkvernieuwing is een interventie, wijkontwikkeling is structureel.) In welke wijken gaan we de komende jaren aan de slag? Hoe is de wijkvernieuwing eigenlijk gefinancierd en georganiseerd? 

E√©n ding is duidelijk: de opgave die voor ons ligt is groot en vraagt om een aanpak met aandacht voor zowel ‚Äėde mensen als de stenen‚Äô. Wat we daarvoor nodig hebben is een brede blik, gedreven mensen en een goede samenwerking tussen organisaties en bewoners in de wijk. Deze groep nieuwe wijkmakers komt als geroepen. Het komend jaar zullen zij met elkaar kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en hun blik verbreden. Leren, doen en ontmoeten. We hebben er zin in!