Een foto van een witte vrouw met halflang bruin haar. Ze heeft een VR-bril op en de besturing in haar handen. Ze draagt een vest met panterprint met twee oranje strepen erop. Op de achtergrond zie je andere witte mensen zitten aan een tafel en een open keuken.
Nieuws

Digitaal door de wijk met VR

Leergang Wijkontwikkeling over de gezonde stad

Een gezonde stad gaat niet alleen over de lichamelijke gezondheid van alle inwoners, maar draait om nog veel meer. De deelnemers van de eerste editie van de Leergang Wijkontwikkeling van Wijkmakers leerden deze week tijdens de derde module wat de gezonde stad precies is. Ook gingen ze aan de slag met virtual reality.

De dag begon voor de deelnemers in Wijkrestaurant De Duindoorn in Selwerd. Marieke Zwaving van de gemeente Groningen is programmamanager Healthy Ageing en vertelde daar over de principes van de gezonde stad. Als je kijkt naar alle plekken op de wereld waar mensen gezond oud worden, dan blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen die gebieden. Mensen eten er gezond en weinig bewerkt voedsel. Ook zijn ze heel actief en bewegen veel, ook op hoge leeftijd. Ze leven vaak zonder stress in een hechte, sociale groep.

Gezonde wijk maken

De gemeente Groningen laat zich inspireren door deze gezonde gebieden. Ze laten zien dat een gezonde stad niet alleen maar draait om lichamelijke gezondheid, maar dat het veel breder is. Als Wijkmaker werk je aan die gezonde stad, aan een gezonde wijk die eraan bijdraagt dat je je goed voelt. Een wijk met meer groen, zo ingericht dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en meer gaan bewegen. Goede huizen zonder lekkage of schimmel in een gemengde wijk waarin mensen een goed vangnet hebben en naar elkaar omkijken. Zo'n gezonde wijk maak je als Wijkmaker niet alleen. Daar heb je bewoners en veel partners voor nodig.

Wijkrestaurants

Wijkrestaurant De Duindoorn is zelf een goed voorbeeld van hoe we samen voor een gezonde stad kunnen zorgen. Ook het wijkrestaurant op de begane grond van woonzorgcentrum Bernlef in Paddepoel is zo'n voorbeeld. De deelnemers van de Leergang Wijkontwikkeling waren daar 's middags te gast. Dagelijks eten meer dan 60 buurtgenoten bij Bernlef en vanuit WerkPro werken er mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Het bericht gaat verder onder de foto.

Een groep mensen loopt over de stoep van de Ossehoederstraat in Groningen. We zien ze op de rug. Iemand in een lange blauwe jas loopt over de straat. Iemand vooraan op de stoep wijst naar rechts. Er zijn nieuwe flatgebouwtjes te zien.

Inrichten om mee te doen

In Bernlef ging het over meedoen. Hoe kan je ervoor zorgen dat meer mensen mee kunnen doen door pleinen en straten goed in te richten? Te gast was Stefan van der Spek van de TU Delft. Hij maakt gebruik van virtual reality (VR), de digitale werkelijkheid. In VR wordt online een echte situatie nagemaakt. Je zet een grote bril op en dan loop je door een digitale omgeving die heel echt lijkt.

Stefan maakt ontwerpen van straten en pleinen in VR. In Paddepoel konden bewoners door gebruik te maken van VR onder andere meedenken over een nieuwe inrichting van het kruispunt van de Eikenlaan met de Zonnelaan. Dat is een druk kruispunt waar bewoners van Bernlef en andere buurtgenoten moeten oversteken om naar Winkelcentrum Paddepoel te kunnen. Het kruispunt kan voor oudere mensen niet zo veilig voelen. Hoe kan je die zo inrichten dat het een fijnere plek wordt? Want je wilt dat iedereen blijft bewegen en gewoon naar het winkelcentrum kan lopen. In VR bouwde Stefan samen met bewoners aan drie manieren hoe het ook kan met het kruispunt: van wat ingrepen met een pot verf tot een compleet nieuwe inrichting van de straten.

Het bericht gaat verder onder de foto.

Een foto van een groep mensen op een pleintje. Ze overleggen en kijken rond. Er is een huizenblok te zien en kunstgras op de voorgrond.

Pleintje inrichten

Na dit mooie voorbeeld gingen de deelnemers van de Leergang zelf op pad. In Paddepoel bekeken ze een pleintje waar naast spelende kinderen ook hangjeugd is. Hoe kan je zo'n pleintje anders inrichten zodat de buurt er beter gebruik van kan maken? Bestuurslid van Wijkmakers Wietske Schober was dagvoorzitter en zag dat de deelnemers goed aan de slag gingen. “Er werd meteen bij omwonenden aangebeld, om eens te horen wat er precies aan de hand is en wat voor ideeën zij hebben. Het zijn hele actieve Wijkmakers.”

Bij terugkomst in Bernlef gingen de deelnemers aan de slag met VR. Ze bedachten en maakten een nieuwe inrichting voor het pleintje. In VR konden ze er daarna zelf overheen lopen om te zien of het zou gaan werken. “Er zijn geen mensen in die virtuele wereld en er is ook geen geluid of wind. Het is dus best een platte wereld. Het kan dus zijn dat je idee in VR er mooi uitziet, maar in het echt niet werkt. VR vervangt dus zeker niet de echte wereld”, legt Wietske uit. “Maar VR werkt al beter dan dat je alleen op een plattegrond kan kijken naar de plannen.”

Het bericht gaat verder onder de foto.

Een foto van wutte mensen in een ruimte met tafels en stoelen. Twee mensen dragen een VR-bril. Andere mensen kijken toe en overleggen over foto's en plattegronden.

Meedoen als bewoner

Te gast was ook bewoner Derk den Boer. Hij dacht onder andere mee over dat kruispunt van de Eikenlaan met de Zonnelaan. Derk was namelijk meer dan tien jaar actief lid en ook een paar jaar voorzitter van de Wijkraad Paddepoel. Hoe houd je dat vol als bewoner? Derk roept vooral alle Wijkmakers op om buiten de lijntjes te durven kleuren. Alle projecten in de wijk die volgens hem geslaagd zijn, waren met ambtenaren en professionals die net anders durfden te denken en vanuit het hart durfden te werken.

Wietske kijkt terug op een geslaagde derde lesdag. “We hebben een diverse groep deelnemers en dat is soms wel ingewikkeld. Maar de groep wil graag nog meer van elkaar weten en over elkaar leren. We waren vandaag bijvoorbeeld te gast bij de werkplek van een van de deelnemers, dat is hartstikke leuk. Ook de combinatie van leren en doen op een lesdag vinden de deelnemers heel prettig.”

De volgende lesdag van de Leergang Wijkontwikkeling is in maart en dan gaat het over betrokkenheid, wantrouwen en vertrouwen. Word je enthousiast van dit soort onderwerpen? Geef je dan nu op voor de tweede editie van de Leergang Wijkontwikkeling. Meer informatie vind je hier.