Nieuws

Wijkmakers presenteren eerste oplossing in Werkplaats

Adviezen voor opsporing en aanpak wijkproblemen

Vol trots heeft de eerste groep deelnemers aan de Wijkmakers Werkplaats de oplossing gepresenteerd voor het vraagstuk: Hoe zorgen we dat moeilijkheden en problemen in (delen van) wijken vroeg worden opgemerkt en aangepakt, terwijl er op het eerste gezicht nog weinig aan de hand is? Een onoplosbaar probleem oplossen bleek de afgelopen 2,5 maand niet altijd makkelijk te zijn, maar de groep heeft veel geleerd. Niet alleen over de wijk, maar ook over elkaar en zichzelf.

Het vraagstuk werd bij Wijkmakers ingediend door woningcorporatie Nijestee. Victor Weisenbach is daar wijkcoördinator en mocht tijdens de presentatie in MFC 't Vinkhuys in Vinkhuizen meteen meedoen met een rollenspel. De groep Wijkmakers speelden de bewoners die ze de afgelopen weken in Vinkhuizen hadden gesproken. En die zeiden soms dingen die niet altijd leuk waren om te horen. “Hoe kan je sparen als je zoveel huur betaalt?” “Als er een wipkip komt, dan mag het kind van de buren er niet op hoor. Want die mensen doen nooit wat voor de wijk.” “Ik bepaal zelf wel wat ik doe en voor wie.”

De deelnemers kregen deze reacties bij het testen van hun oorspronkelijke idee: een spaarsysteem. In het spaarsysteem kan je punten krijgen door je in te zetten voor de buurt, door bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen of speelveldjes vrij te maken van hondenpoep. Met die punten spaar je dan weer voor voorzieningen of activiteiten in de buurt.

Werk of een opleiding

Deelnemer Kim Toering (bewonersbegeleider bij advies- en architectenbureau KAW) legt uit dat de groep erachter kwam dat belonen werkt, als het gaat om meedoen in de wijk. “Maar het werkt wel op een andere manier dan we eerst dachten. Bewoners willen geen beloning in de vorm van spullen voor de wijk, maar beloond worden met perspectief op werk of een opleiding.” Door in gesprek te gaan met bewoners en serieus met het commentaar aan de slag te gaan, moest de groep hun plannen bijstellen. Het buurtbudget gekoppeld aan een spaarsysteem dat ze een paar weken geleden nog in hun hoofd hadden, werd dan ook niet kant-en-klaar opgeleverd. En dat is helemaal geen probleem in de Werkplaats en precies hoe de methode Design Thinking werkt.

De tekst gaat verder onder de foto's.

Drie adviezen

“Het spaarsysteem vraagt om meer uitwerking en daar willen we graag later verder over in gesprek. Het hoeft allemaal niet groots en meeslepend te zijn”, vertelt deelnemer Annet Witvoet (projectmanager bij de gemeente Groningen). “Het gaat om de menselijke maat. Daarom hebben we drie adviezen voor Nijestee en andere partijen die in de wijken actief zijn. Als eerste gaan we van spaarsysteem naar perspectief bieden."

"Het tweede advies is: houd het klein, richt je op buurten in de wijken. Mensen wonen wel in Vinkhuizen, maar voelen zich verbonden met hun buurtje. Daar willen bewoners wel dingen voor doen.” Wat er uiteindelijk ook wordt bedacht, het zal altijd moeten worden aangepast per wijk en per buurt: maatwerk. “En het allerbelangrijkste”, vervolgt Annet, “bewoners willen gezien worden, maar ook een gezicht zien.”

Zichtbaar zijn

De deelnemers roepen organisaties die in de wijk werken dan ook op om nog meer zichtbaar te zijn in de wijk. Als mensen gezien worden, is er volgens hen ook minder kans op problemen in de wijken. “Als jij je gekend voelt, ga je niet lopen klooien. Want ze kennen je en ze zien je”, aldus deelnemer en oud-schooldirecteur Wally van der Vlugt. Ook worden problemen eerder gezien en aangepakt. “Samenwerken en zichtbaar zijn, dat is echt een must”, vat deelnemer Janet Postema (buurtwerker bij WIJ Groningen) het samen.

Victor van Nijestee en zijn collega assetmanager Karlijn Toebast merken op dat de woningcorporatie volgens hen al zichtbaar is in de wijken. “Het is wel minder geworden door corona. Toen konden we opeens heel veel dingen niet meer organiseren en moest alles telefonisch of per brief”, aldus Victor. “Het tweede advies is heel goed. De wijk is zo groot, we moeten in buurten denken."

De tekst gaat verder onder de foto's.

Samen leren

Na een rondje met goede punten en verbeterpunten konden alle aanwezigen ook aangeven hoe het nu verder moet. Een optie: opnieuw de buurt ingaan, praten over de adviezen en luisteren wat bewoners nodig hebben. Dat de deelnemers geen concreet plan hebben opgeleverd, was niet voor iedereen eenvoudig te accepteren. “Het was voor ons echt een leerproces. Je komt jezelf tegen”, vindt Jony Vleeschhouwer (buurtwerker bij WIJ Groningen). Annet is het daar mee eens. “Ik dacht echt: we gaan met allemaal mensen om tafel en dan we komen met iets concreets.”

Jony vond het wel heel waardevol om mee te doen. “Het was fijn om in een andere wijk te kijken en aan de slag te zijn, dan waar ik normaal gesproken werk. De wijken en hun voorzieningen verschillen enorm. Hier in Vinkhuizen is heel veel”, vertelt ze. Deelnemer en student Spoozhmay is trots op het hele team. “Het is misschien niet meetbaar en concreet genoeg, maar het is een mooie eerste stap.”

De eerste keer

Programmaleider van Wijkmakers Tijmen Hordijk is blij met het resultaat van de eerste Werkplaats. “Er zijn veel positieve verhalen en er waren ook strubbelingen. Dit was de eerste keer voor iedereen en daar halen we veel uit. Op de samenwerking én op de inhoud. Dat is wat Wijkmakers wil stimuleren, zonder dat we op de stoel van andere partijen gaan zitten. Ik ben blij en trots dat deze groep wilde pionieren.” Victor van Nijestee is ook tevreden met het resultaat. “Dat het nog niet helemaal concreet is, is niet erg. Het is een mooi begin van een langer proces. We gaan samen kijken wat we kunnen bereiken in de wijken met de drie adviezen.”

De volgende groep in de Werkplaats gaat op 11 mei van start. Opgeven kan nog, maar doe het wel voor 30 april.